Nieuwjaarswens 2017 van de algemeen overste

Schijndel, 1 januari 2017

 

Beste medezusters en allen die met ons het nieuwe jaar ingaan.

Van harte groet ik ieder van u – mede namens de zusters van het bestuur – aan het begin van dit nieuwe jaar 2017. Deze keer via een brief, omdat we niet in de gelegenheid zijn u allemaal te ontvangen in het  – in verbouwing zijnde – St.-Jozefklooster. Het ontbreekt ons aan een grote ruimte, omdat op dit moment de refter verbouwd wordt. Maar we gaan hoopvol gestemd samen met u het nieuwe jaar in.
Na de mooie dagen rond Kerstmis en voor velen een korte vakantieperiode zijn we er weer om het nieuwe jaar 2017 te begroeten en open in te gaan. We willen koersvast verder gaan op onze levensweg, op onze congregatieweg ook in 2017.  En we doen het samen als zustergemeenschap, als werkgemeenschap, als adviserende leden voor de Congregatie en als vrijwilligers. U allen, die de Congregatie een goed hart toedraagt, samen staan we er voor en gaan we er voor.

Ik eindigde vorig jaar in de Nieuwjaarstoespraak met het gezegde: ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken… Nu, dat vertrouwen is niet beschaamd het afgelopen jaar!
U allen, medezusters en medewerkenden hebt zich in het afgelopen jaar allemaal van harte ingezet, ieder op eigen terrein om van dat jaar een goed jaar te maken.

Binnen de zustergemeenschap waren er veel bewegingen: veel zusters verhuisden naar een nieuwe woonplek, maar telkens vond men er een goed nieuw thuis samen met medezusters.
Ook binnen de werkorganisatie is heel voortvarend gewerkt. Door de verbouwing in het St.-Jozefklooster moest iedereen anticiperen op de steeds veranderende situatie. Toch straalde ieder plezier uit en werd er hard gewerkt. Ik heb veel respect voor ieder: zusters en medewerkenden, voor de positieve houding en acceptatie van wat er op de weg kwam en komen zal.

 

Het extra zakenkapittel was even een pas op de plaats om als bestuur samen met de leden van Kapittel 2012 te bezien welke stappen we als bestuur al gezet hebben in verband met de opdrachten die dit Kapittel heeft meegegeven aan het bestuur.

 

Het boekje "Woorden van Waarde" mocht het licht zien en werd een leidraad voor het religieuze leven zoals we het graag voorleven en doorgeven aan ieder die op onze levensweg komt.
Met de hele zustergemeenschap hebben we ons verdiept in deze "Woorden van Waarde".

 

En we mochten het 180-jarig bestaan van de Congregatie samen vieren.
Een bijzondere dag waarbij Mgr. de Korte aanwezig was en hij samen met onze pastores voorging in de eucharistieviering en waarbij we ’s middags in 7 fragmenten door 180 jaar geschiedenis heengingen o.l.v. Adri Bosch. Ook onze medewerkenden en vrijwilligers mochten meegenieten van dit feest. Zij maken het ons mogelijk te leven zoals we nu leven en zijn.

 

Het jaar 2016 was – terugkijkend – een jaar vol onzekerheden voor Nederland, voor Europa, voor de wereld. En misschien ook wel voor u. 

 

Veel ingrijpende gebeurtenissen volgden elkaar op. Via de media werden we geconfronteerd met oorlogen en onrust.  Ook de beelden van de honderdduizenden vrouwen, mannen en kinderen die op de vlucht zijn voor dat oorlogsgeweld en die ook op dit moment nog, met al hun bezittingen in een rugzak of plastic tas, Europa en ook Nederland trachten te bereiken. Op zoek naar een veilig onderkomen.

Nu ligt 2017 voor ons. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? 

 

Bij het begin van dit nieuwe jaar willen we vooruit kijken. Ik zou daarnaast willen zeggen "laten we ook opzij kijken". Door opzij te kijken zien we de ander staan.

De samenleving verandert en de Congregatie verandert mee. Veranderingen in de zustergemeenschap en ook in de werkorganisatie horen bij ons leven. Ze veroorzaken soms gevoelens van onzekerheid, maar brengen ook nieuwe onvermoede mogelijkheden.  De maatschappelijke veranderingen hebben tot gevolg dat we worden uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken in en voor onze eigen omgeving. Dat gaat natuurlijk niet altijd vanzelf. Veranderingen vragen tijd, daar moet je aan wennen, maar ze geven ook gelegenheid om fouten te maken, die te herstellen en zaken aan te passen en te verbeteren.  

Zusters en medewerkenden: wij zijn samen aan zet!

Dat doen we niet alleen door het te zeggen, maar natuurlijk ook door het te laten zien en vooral door het gewoon te doen. Dat we durven dromen, durven geven, doen wat we graag willen doen, dicht bij ons hart blijven en dat hart laten spreken. Want de Congregatie is een gemeenschap die het waard is, een gemeenschap om trots op te zijn. Ook in 2017!

De grote verhuizing van de zusters naar het verbouwde deel van het St.-Jozefklooster zal in 2017 plaatsvinden en de verbouwing van het andere deel zal opgestart worden.
Dat biedt aan de zusters die naar het verbouwde deel verhuizen betere, mooiere appartementen, maar ook de opdracht om te bouwen aan een hechte religieuze gemeenschap, waarbij het samen leven en voor elkaar instaan hoog in het vaandel staan.
Door opzij te kijken zien we de ander staan. Een grote uitdaging waarbij gastvrijheid, bewogenheid en soberheid drie kernwoorden zijn die in dit nieuwe jaar extra aandacht krijgen.

Het jaar 2016 was een vol en druk jaar. Graag wil ik nu dan ook van de gelegenheid gebruik maken om mijn – onze dank als bestuur – uit te spreken voor ieders inzet, meeleven en betrokkenheid.


Het nieuwe jaar 2017 zal weer veel van ons vragen: we worden uitgenodigd/uitgedaagd met vertrouwen en moed de weg verder te gaan en – als zustergemeenschap – steeds opnieuw zichtbaar te maken wat religieus leven nu betekent. Laten we er dit nieuwe jaar weer iets moois van maken, in goede gezondheid en met oog voor elkaar. We gaan er samen voor.

Ik wens u allen een goed, gelukkig en gezond nieuw jaar 2017 toe.

 

Namens de medezusters van het bestuur,

 

Zr. Agnes Vos,

algemeen overste