Kloosters en overige communiteiten

Inleiding

 

De zusters wonen in kloosters en sedert het vernieuwingskapittel van 1968 soms ook alleen of in kleine groepen en/of communiteiten. Daartoe houdt de Congregatie een groot aantal woon- en zorgvoorzieningen in stand, die recht doen aan de identiteit, cultuur, levenswijze en zo nodig de individuele zorgbehoefte van de betreffende zuster. Onderstaande cirkeldiagram geeft de woonsituatie van de zusters weer (situatie per 1 januari 2018. Tevens kunt u meer informatie vinden over de kloosters, de overige communiteiten en de zelfstandig wonende zusters door op de knoppen onderaan de pagina te klikken.

2017 woonsituatie .JPG

St.-Jozefklooster

Klooster Annahof

Overige communiteiten