Kloosters en overige communiteiten

Inleiding

 

De zusters wonen in kloosters en sedert het vernieuwingskapittel van 1968 soms ook alleen of in kleine groepen en/of communiteiten. Daartoe hield de Congregatie een groot aantal woon- en zorgvoorzieningen in stand, die recht doen aan de identiteit, cultuur, levenswijze en zo nodig de individuele zorgbehoefte van de betreffende zuster.

De Congregatie wordt steeds kleiner en dat heeft tot gevolg, dat er nog maar één klooster over is: het St.-Jozefklooster in Schijndel. 

Daar zijn 84 appartementen, waarin zusters wonen. 

Daarnaast wonen een aantal zusters in Verpleeghuis St.-Barbara en zijn er nog enkele zusters die elders alleen wonen. 

Onderstaande cirkeldiagram geeft de woonsituatie van de zusters weer (situatie per 1 juli 2018). 

diagram juli.JPG

St.-Jozefklooster

Overige communiteiten