Overige communiteiten

   


Overige communiteiten en zelfstandig wonende zusters

Op 1 januari 2017 zijn er nog 54 zusters die buiten de twee grote communiteiten wonen. 
10 zusters wonen in kleine groep (2 tot 4 zusters) en 44 zusters wonen zelfstandig.

Lees verder ►

Vijverhof, Sint-Barbara

In Verpleeghuis Sint Barbara (onderdeel van Laverhof) wonen een aantal zieke en kwetsbare zusters van de congregatie op de afdeling somatiek en de afdeling psycho-geriatrie. Sinds 2004 is in verpleeghuis Sint Barbara in het kader van "kleinschalig wonen" een "religieuze leefstijl-groep" opgericht.

Lees verder ►