Organogram

De Congregatie is een levende organisatie en steeds in beweging. Dit betekent concreet; de zusters worden ouder, zijn nog op allerlei manieren betrokken bij kerk, wereld en maatschappij, maar moeten zich ook op een aantal terreinen geleidelijk aan steeds meer laten ondersteunen door lekenmedewerkers.
Sinds juli 2012 wordt de werkorganisatie, bestaande uit alle medewerkers bij de Congregatie in dienst, aangestuurd door een Manager Werkorganisatie. De Manager Werkorganisatie wordt ondersteund door het Hoofd Economisch en Administratieve Dienst, het Hoofd Personeel en Management Ondersteuning en de Coördinator Zorg. Zij vormen met vieren het Managementoverleg. De structuur van de werkorganisaie is in een organogram is vastgelegd, zie hieronder

 organogram als jpg januari 2017.JPG