Opbouw werkorganisatie

Op 1 januari 2018 zijn er 77 personen in dienst van de congregatie, omgerekend in volledige dienstverbanden zijn dat circa 43,09 fte’s.

Vanwege het afnemen van het aantal zusters en het anders inrichten van de werkorganisatie zijn er per 1 juli 2018 nog 40 medewerkenden in dienst van de Congregatie, omgerekend in volledige dienstvervanden zijn dat 21,32 fte's. 

 

Het St.-Jozefklooster (Moederhuis), een klooster waar nu circa 83 zusters wonen is hoofdzakelijk een woonklooster dat de zusters huisvesting, voeding, verdere (bijvoorbeeld huishoudelijke) ondersteuning en zo nodig lichte begeleiding en zorg biedt. De grootste diensten binnen het klooster zijn de keuken en de serviceteams. Andere diensten zijn de huishoudelijke dienst, activiteitenbegeleiding, wasserij, receptie en kapsalon.
Klik hier voor meer informatie over de kloosters.