Ondersteuning in de zorg

ondersteuning.jpg Het wonen en zorgen voor elkaar is tot op de dag van vandaag het kenmerk van het gemeenschapsleven van de zusters, dat uitmondt in een thuissituatie voor iedere zuster binnen haar woonvorm in de congregatie. Ondersteuning in de zorg wordt gegeven op een aan de persoonlijke omstandigheden van iedere zuster aangepaste wijze.
Daarbij is er aandacht voor lichamelijke, geestelijke, sociale en religieuze aspecten. Iedere zuster is een unieke persoon waarbij deze vier levensgebieden te onderscheiden zijn. Zij zullen daarom mede het aanbod van zorgondersteuning bepalen.

 
De ondersteuning wordt gegeven:

  • de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)      
  • persoonlijke verzorging 
  • psychosociale begeleiding en aandacht voor het religieuze leven      

In het klooster woont een beperkte groep zusters met somatische problematiek.
De intensiteit van de geboden ondersteuning ten aanzien van bovengenoemde groep zusters ligt op het niveau van hedendaags verzorgingshuiszorg. De geboden ondersteuning aan de andere zusters ligt op het niveau dat past binnen de criteria van een klooster. Aan deze laatste groep zusters wordt alleen bij uitzondering meerzorg geboden, met name als die incidenteel, tijdelijk en niet structureel van aard is. De leefbaarheid wordt vergroot door het aanbod van passende (begeleidings)activiteiten.