Blindenschool Kawambwa

IMAGE0006.JPGBlindenschool Kawambwa Zambia-Afrika

Blinden blijven blind,
tot er iemand opstaat
en naar hen toegaat.
tot er iemand komt
en voor hen ziet….
en ze láát zien…..
de Weg van Hoop,
de Weg van Licht.

 

Jij die ziet, wat doe je met dat Licht?

 


In 1960 kwam er een dringend verzoek van bisschop Pailloux om hulp voor de "vallei van de blinde kinderen". Het 300 km lange gebied van de Luapula-rivier bewaart de sleutel van een van de meest tragische geheimen van de wereld. De vallei heeft het hoogste blindheidsgemiddelde. Er zijn duizenden slachtoffers maar men is het niet eens over de oorzaak. Als mogelijke oorzaken van de blindheid worden de volgende dingen genoemd: armoede, ondervoeding, mazelen, slechte hygiëne, geslachtsziekten, rivierblindheid, pokken, maar ook het gebruik van sterk bijtende inlandse geneesmiddelen wordt genoemd.
De Royal Commonwealth Society for the Blind begon haar werk in 1962.

 

Na een voorbereidende studie in Liverpool (1959-1960) vertrokken er 2 zusters (zr. Theresia Cornelissen en zr. Godefrida Beijers) op 27 februari 1962 naar Zambia, waar ze met 12 blinden een schooltje zijn begonnen. Er kwamen Zambiaanse zusters in de leer die daarna zelf ook met het blindenonderwijs begonnen.

 

Het aantal leerlingen groeide snel en in 1963 werden splinternieuwe gebouwen betrokken. Nieuwe, ruime klaslokalen en een levendig internaat, waar alle kinderen "happy" waren.

 

Het internaat en de school groeien uit tot een groot complex, waar veel zusters en vrouwen werken, maar waar ook de blinden zelf helpen om de gronden rond de school bij te houden.

 

In 1968 wordt een belangrijke stap gezet. De eerste blinden gaan naar het middelbaar onderwijs, geïntegreerd op st. Mary's Secondary School. Zelfs president Kaunda nodigde de kinderen uit om de grote UNIP vergadering in Lusaka op te luisteren.

 

In 1973 komt er ook een school voor lichamelijk gehandicapten. Ze kinderen kregen les in naaien, handenarbeid, koken, hygiëne, muziek, huishoudelijke vakken.

 

Op 22 september 1988 werd st. Mary's School for the Blind overgenomen door Zambiaanse zusters en werd er afscheid genomen van de Zusters van Liefde van Schijndel. Zuster Theresia Cornelissen was de laatste zuster die vertrok en namens de congregatie afscheid nam van "Kawambwa".
Afscheid van zuster Theresia in 1988 Alle leerlingen helpen bij het onderhoud van de gronden bij de school 1963 Foto blinde man IMAGE0008.JPGIn dit huisje begonen in 1961 de eerste zusters Les aan lichamelijk gehandicapten 1973 Les aan lichamelijk gehandicapten 1973 Les in braille 1963 Les in het koken 1973 Les in naaien Met de hele groep op de foto als de nieuwe gebouwen in gebruik genomen worden in 1963 Middelbaar onderwijs in 1968 Muzikaal afscheid van de zusters in 1988 Nieuwe schoolgebouw 1963 Vertrek eerste zusters op 27 februari 1961, zr. Theresia Cornelissen en zr. Godefrida Beijers Zambiaanse zusters nemen het werk over 1988


Afscheid van zuster Theresia in 1988