Kapittel 2006

Algemeen
Kapittel houden is een kerkelijke opdracht die in onze Constituties is opgenomen.
De taak van een Kapittel is:
•     een visie ontwikkelen op het beleid voor de toekomst
•     beleidslijnen uitzetten naar de toekomst
•     aanbevelingen toetsen aan dat beleid
•     een bestuur kiezen dat het beleid kan ontwikkelen.
 
Klik hier voor een overzicht van de voorbereiding op het Kapittel van 2006.
 
Tijdstip
In de periode van 13 t/m 17 en van 22 t/m 26 november hebben 24 gekozen kapittelleden –als afgevaardigden uit de hele congregatie- zich teruggetrokken in congrescentrum Kapellerput in Heeze om zich te bezinnen op de toekomst van de congregatie.
 
Opening
In de openingstoespraak refereert de algemene overste aan het proces dat de congregatie is gegaan als voorbereiding op dit kapittel.
De kernwaarden van ons leven: spiritualiteit, gemeenschap en zending waren de thema's waar we ons tijdens de voorbereiding op het kapittel in de hele congregatie in hebben verdiept. Deze juweeltjes van zusterschap zijn samengevat in een mooi boekje: "Dat ik zie wat is"!
Dit boekje werd aan alle zusters van de congregatie aangeboden tijdens de openingsviering van het kapittel.

Enkele citaten uit de openingstoespraak
"Onze zustergemeenschap heeft ieder van ons geroepen hier te zijn om de dienst van het kapittel te vervullen. En ieder van ons heeft geantwoord: "Hier ben ik" .
Zo zijn we hier verzameld om vanuit ons geroepen zijn te luisteren naar de stem van onze gemeenschap. Met velen waren we op weg naar kapittel 2006. In dat proces hebben zoveel mogelijk zusters het licht laten schijnen over haar persoonlijke roeping, over onze gemeenschap en over onze zending".…

"We staan aan het begin van dit kapittel en roepen elkaar op ten dienste van onze gemeenschap onze verantwoordelijkheid te dragen voor de roeping van ons religieus leven nu, persoonlijk en gezamenlijk. Dat we georiënteerd mogen blijven op de beweging van God, de beweging van barmhartigheid, de weg die Jezus Christus gegaan is ten einde toe.
Dat we met eerbied en respect stil durven staan bij het mysterie van God, het mysterie van mensen en het mysterie van dit moment in onze geschiedenis. Laten we proberen in wijsheid te doorzien waar het nu op aan komt.


Dat we zien wat is
en ons toevertrouwen
aan het licht
dat laat zien wat is".
 
De kapittelweken
Het waren intensieve weken waarin we als kapittelleden hebben nagedacht en gesproken over de "ziel van ons bestaan".

Allereerst wordt het bestuursverslag 2000 – 2006 besproken en geëvalueerd en er wordt verslag gedaan van de financiële situatie van de congregatie in de afgelopen zes jaar door de economische dienst.
Na het bespreken en goedkeuren van het bestuursverslag en het financiële verslag worden de zuster econome en het bestuur gedechargeerd.
Dank wordt uitgesproken voor veel werk dat verzet is.

De volgende dagen wordt opnieuw spiritualiteit, gemeenschap en zending leidraad voor de besprekingen.
Waar halen wij onze inspiratie vandaan;…. waar beleven wij gemeenschap en hoe krijgt onze zending gestalte?

Indringende, bezinnende en bewogen gesprekken om tot de kern van het religieuze leven door te dringen. Hoe leven wij van… voor….

Onze bewogen aandacht voor de zorgverlening en het wonen nu en in de toekomst vragen om concrete vertaling naar concrete aanbevelingen voor verdergaand leven in de toekomst.

Belangrijk aandachts- en zorgpunt is de communicatie. Wat en hoe communiceer je op welk tijdstip met wie?

Ook de pastorale zorg binnen de congregatie werd zorgvuldig besproken.

Gaandeweg worden enkele besluiten vastgelegd en een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Na zoveel dagen van intense verdieping en bespreking van alles wat ons bezighoudt wacht ons ook de opdracht om een nieuw bestuur te kiezen.

De kapittelbegeleider -Pater Tjeu Timmermans- houdt een indringende inleiding over religieus leiderschap.
Leiderschap is vooral dienstbaar zijn aan elkaar. Leiderschap moet ingeoefend worden in luisteren, open en eerlijk zijn, en door communicatief te zijn kunnen processen zichtbaar gemaakt worden.
Leiderschap ontvang je van de anderen en daarom is het ook dienstwerk. Het gaat altijd om "samen" samenwerken.
 
Bestuurskeuze
Op zondagmorgen 26 november wordt het bestuur gekozen wat de komende zes jaren de dienst van de leiding in de congregatie gestalte zal geven.
De gekozen leden zijn:
Zr. Truus Sonder, algemeen overste
Zr. Agnes Vos. plaatsvervangster
Zr. Louisa Geven
Zr. Mirjam Litjens
Zr. Rita Schrurs
 
Presentatie van het bestuur
In de namiddag vindt in het moederhuis in Schijndel de presentatie van het nieuwe bestuur plaats binnen een bijzondere eucharistieviering waarin naast de kapittelbegeleider ook de drie pastores van het pastorale team voorgaan.
In deze viering werd door het nieuw gekozen bestuur de grondinspiratie gelezen die geformuleerd is tijdens het kapittel en bedoeld als leidraad ten leven in de komende zes jaar.
Deze grondinspiratie kreeg de titel mee: "Zuster van Liefde zijn".

Vele zusters waren voor deze presentatie naar Schijndel gekomen. Na de viering was er een hartverwarmend samenzijn van medezusters.
 
Hieronder vindt u enkele indrukken van het Kapittel 2006.