Congregatie

Doel en status van de Congregatie

Het meer leefbaar maken van de wereld is de opdracht waar alle mensen voor staan. Aan deze leefbaarheid willen wij, leden van de Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand, gevestigd te Schijndel, meewerken vanuit het evangelie van Jezus Christus.
Lees verder ►


Ontstaan van het kloosterleven en ontstaan van de congregatie

Overal ter wereld vinden we mensen die geraakt zijn door God. Om zich te wijden aan het ontdekken en beleven van de diepste gronden van het bestaan, kiezen zij voor een leven van inkeer en stilte.

Lees verder ►

De drie pijlers van de congregatie: spiritualiteit, gemeenschap en zending

Spiritualiteit, gemeenschap en zending zijn de drie pijlers waarop de Congregatie Zusters van Liefde is gebouwd. In alle jaren van het bestaan van de Congregatie zijn dit belangrijke thema's geweest in gesprekken en bijeenkomsten van zusters.

Lees verder ►

Aard van de Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel

Op 1 november 1836 werd in Schijndel -in Nederland- begonnen met een "huis van liefdadigheid" door de plaatselijke pastoor Antonius van Erp 10-03-1797 tot 18-05-1861.

Lees verder ►

Beleid en bestuur

Het beleid van de congregatie vindt zijn oorsprong in twee geschriften, namelijk de Constituties en het Directorium. Het beleid wordt elke zes jaar geëvalueerd en bijgesteld door het algemeen kapittel

Lees verder ►

Kapittel houden

Om de zes jaar vindt in de Congregatie het Kapittel plaats. Het Kapittel is een periode waarin een aantal ambtshalve en een aantal gekozen leden van de Congregatie samenkomen om terug te blikken op het beleid van de afgelopen zes jaren en het beleid voor de komende zes jaren uit te zetten.

Lees verder ►

Het wapen van de Congregatie

Het wapen van de Congregatie, zoals we dat nu kennen is ontworpen in 1936 en vormt ook de basis van de huidige huisstijl van de congregatie.

Lees verder ►

Statistische gegevens van de congregatie

De congregatie beschikt over een aantal gegevens, die een beeld geven van de huidige situatie.

Lees verder ►