De drie pijlers van de congregatie: spiritualiteit, gemeenschap en zending

Spiritualiteit, gemeenschap en zending zijn de drie pijlers waarop de Congregatie Zusters van Liefde is gebouwd. In alle jaren van het bestaan van de Congregatie zijn dit belangrijke thema's geweest in gesprekken en bijeenkomsten van zusters.

In 2006 heeft een proces plaatsgevonden waarbij alle zusters in de gelegenheid waren om de gedachten rond dit thema op papier te zetten.  In de kapel hingen vanaf de gewelven tot rondom het altaar drie banden (1 rode, 1 blauwe en 1 groene) naar beneden die de spiritualiteit, de gemeenschap en de zending verbeeldden. Tijdens de viering werden deze drie losse banden samengevlochten tot een geheel.vlecht.jpg