Beleid en bestuur

Het beleid van de congregatie vindt zijn oorsprong in twee geschriften, namelijk de Constituties en het Directorium. Het beleid wordt elke zes jaar geëvalueerd en bijgesteld door het algemeen kapittel. Het kapittel is een vertegenwoordiging uit de congregatie, die bestaat uit gekozen leden. Het algemeen kapittel kiest ook de algemeen overste en de overige leden van het algemeen bestuur.
 
Het beleid voor de jaren 2018 – 2024, dat is vastgesteld door het laatste kapittel.   

Het algemeen bestuur (= het congregatiebestuur) voert het beleid uit, dat door het kapittel is vastgesteld.

Het huidige bestuur is door het kapittel 2018 gekozen voor de bestuursperiode 2018 – 2024. Het algemeen bestuur bestaat uit 5 personen. zr. Agnes Vos (algemeen overste), zr. Engracia Kong, zr. Mirjam Litjens, zr. Maria Maas en zr. Rita Schrurs.

 
 20190429_112511 (2).jpg
 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de congregatie. De algemene overste is voorzitster van het algemeen bestuur en vertegenwoordigt de congregatie. Zij dient zorg te dragen voor alle zusters. Zij is ook mentor van bijna alle zusters.

Het bestuur wordt -in haar zorg en aandacht voor de zusters- ondersteund door twee pastores en een grote werkorganisatie. Klik hier voor het organogram van de Congregatie waaruit duidelijk wordt wat de plaats van het pastoraal team en de werkorganisatie is binnen de Congregatie.

Sinds 1836 zijn er meerdere besturen geweest. Steeds bestond het bestuur uit vijf zusters. Voorzitter van het bestuur is de algemene overste. In totaal zijn er tot en met 2012 11 zusters geweest, die gedurende een of meerdere perioden de taak van algemene overste hebben vervuld. Voor een overzicht van de algemene oversten klik hier.