Kapittel houden

Om de zes jaar vindt in de Congregatie het Kapittel plaats. Het Kapittel is een periode waarin  een aantal ambtshalve en een aantal gekozen leden van de Congregatie samenkomen om terug te blikken op het beleid van de afgelopen zes jaren en het beleid voor de komende zes jaren uit te zetten. In het Directorium wordt dit als volgt verwoord:

 

logo_kapittel.jpg Gevierd in een geest van gebed,
in een houding waarin men zich openstelt voor
de werking van de Heilige Geest,
in een sfeer van zusterlijke liefde,
kan het algemeen kapittel een geestelijk gebeuren zijn
voor de Congregatie.
Tevens is het een gelegenheid om de vitaliteit te vieren
en onze eenheid te versterken.

                                   Directorium, artikel 24


 
Tevens worden er tijdens het Kapittel een nieuwe algemene overste en vier bestuursleden gekozen.
In november 2018 is het laatste Kapittel geweest.