Geschiedenis

De Stichter: Pastoor van Erp

Op 1 november 1836 werd een idee van de toenmalige pastoor van Schijndel, Antonius van Erp verwezenlijkt: de Congregatie van de Zusters van Liefde werd gesticht.

Lees verder ►

De eerste zuster: Mieke de Bref

Mieke de Bref, afkomstig uit Boxtel, werd de eerste zuster van de congregatie en kreeg de naam: zuster Vincentia. Zij startte op 19 november 1836 met het geven van godsdienstonderwijs en werklessen aan Schijndelse meisjes, als aanvulling op het toenmalige (zeer beperkte) openbaar onderwijs in Schijndel.

Lees verder ►


Ontwikkeling van de Congregatie

De eerste zuster van de congregatie werd snel gevolgd door postulanten (meisjes die zuster wilden worden), die vervolgens als zusters de omvang van de congregatie deden toenemen en uiteraard de ook de "werk"kracht.
Lees verder ►


Het wapen van de Congregatie

Het wapen van de Congregatie, zoals we dat nu kennen is ontworpen in 1936 en vormt ook de basis van de huidige huisstijl van de congregatie.
Lees verder ►


Maria, Moeder van Goede Bijstand

Maria is, als een "Moeder van Goede Bijstand" vereerd vanaf het begin van de congregatie. Pastoor van Erp, de stichter, stelde de congregatie in de eigenhandig geschreven leefregel onder bescherming van "Maria, Troosteresse der bedrukten". Later wordt dat "Maria, Moeder van Goede Bijstand".

Lees verder ►

Archief

De congregatie heeft een uitgebreid archief. In 2012 is het hele archief overgebracht naar het  Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in st. Agatha.

Lees verder ►

Geschiedschrijving door Dhr Henk Beijers

Uit het kloosterarchief van de zusters: Dhr. H.A.M. Beijers van de heemkundevereniging te Schijndel is op verzoek van het gemeentebestuur bezig met het schrijven van een jubileumboek over de betekenis van de Congregatie Zusters van Liefde voor de gemeente Schijndel.

Lees verder ►