Geschiedschrijving door Dhr Henk Beijers

Dhr. H.A.M. Beijers van de heemkundevereniging te Schijndel is op verzoek van het gemeentebestuur bezig met het schrijven van een jubileumboek over de betekenis van de Congregatie Zusters van Liefde voor de gemeente Schijndel. Dit boek zal worden aangeboden bij de viering van het 175-jarig jubileum van de Congregatie in 2011.
Tijdens de onderzoeksfase zal dhr. Beijers de komende jaren af en toe een tipje van de archiefsluier oplichten. Geregeld verschijnt er een publicatie in het Schijndels Weekblad. Deze publicaties kunt u hieronder lezen. Ook heeft Dhr. Beijers zijn eigen website waar u zijn gehele archiefcollectie kunt vinden.

beijers.jpg Tijdens de onderzoeksfase die nodig is voor het schrijven van het jubileumboek over de Zusters van Liefde, zal ik als auteur de komende jaren af en toe een tipje van de archiefsluier oplichten, want het kloosterarchief bevat een variëteit aan interessante informatie over alles wat de zusters binnen Schijndel hebben ondernomen in de periode 1836-heden.

Omdat ik juist het Schijndelse publiek zoveel mogelijk bij dit boek wil betrekken is het goed dat de aandacht hiervoor niet wegebt, maar iedere geïnteresseerde via een doorlopende serie korte artikelen betrokken blijft bij de samenstelling van dit boek. Men kan reageren met verhalen, foto's en dergelijke of aangeven dat men een interview wel op prijs stelt als men tenminste bijzondere informatie te melden heeft uit het (recente) verleden. Leuke anekdotes, boeiende belevenissen, kostelijke herinneringen m.b.t. het werk van de zusters zijn altijd welkom! Zo groeit het boek uit tot een echt publieksuitgave en een mooier cadeau kunnen we voor "onze zusters" niet bedenken bij hun 175-jarig jubileum in 2011.


Voor nader contact:
Heunpark 1021, 5261 WB Vught
Tel. 073-6579915
email: h.a.m.beijers@home.nlEen geschenk namens de Schijndelse gemeenschap

Jubileumboek voor de Zusters van Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [1]

Het begin van de Congregatie

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [2]

Het begin van de Congregatie

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [3]

Het wapen, Vincentius en de kloosterregel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [4]

Het begint in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [5]

Buitenzijde moederhuis en informatie over de tweede algemene overste

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [6]

Ziekte en overlijden

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [7]

Tweede algemene overste en de eerste scholen

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [8]

Anekdotes en overlijden van de stichter

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters: [9]

Uitbreiding gebouwencomplex

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters: [10]

Het kapittel van 2006

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [11]

 Info over onderwijs

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [12]

3e algemene overste en pauselijke goedkeuring

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [13]

Het moederhuis in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [14]

Pastoraat en 50-jarig bestaan

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [15]

Algemeen overste: zr. Emmanuel de Gier

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [16]

St. Barbara in Wijbosch

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [17]

St. Barbara in Wijbosch

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [18]

Heiligenbeelden en kloosterkerkhof

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [19]

De Tweede Wereldoorlog

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [20]

De Tweede Wereldoorlog

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [21]

Kapittel van 1894

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [22]

Algemene overste zr. Ignatia van Vlokhoven

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [23]

Algemene overste zr. Ignatia van Vlokhoven

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [24]

De kweekschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [25]

De kweekschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [26]

De kweekschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [27]

De kweekschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [28]

De kweekschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [29]

De kweekschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [30]

De kweekschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [31]

De kweekschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [32]

De kweekschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [33]

De kweekschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [34]

De kweekschool in Schijndel wordt Pedagogische Academie

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [35]

De Pedagogische Academie in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [36]

Het weeshuis in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [37]

Het weeshuis in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [38]

Het weeshuis in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [39]

Het weeshuis in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [40]

Het weeshuis in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [41]

Het weeshuis in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [42]

Het weeshuis in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [43]

Het weeshuis in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [44]

De vorming van jonge zusters

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [45]

De vorming van jonge zusters

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [46]

De vorming van jonge zusters

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [47]

Parochie Boschweg in Schijndel en de roep om een ziekenhuis

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [48]

Boschweg Schijndel, Huize Lidwina

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [49]

Boschweg Schijndel, Huize Lidwina

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [50]

Boschweg Schijndel, Huize Lidwina

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [51]

Boschweg Schijndel, Huize Lidwina

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [52]

Boschweg Schijndel, Huize Lidwina

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [53]

Boschweg Schijndel, Huize Lidwina

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [54]

Boschweg Schijndel, Huize Lidwina

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [55]

Boschweg Schijndel, Huize Lidwina

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [56]

Boschweg Schijndel, Huize Lidwina

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [57]

Boschweg Schijndel, Huize Lidwina

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [58]

De Huishoudschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [59]

 De Huishoudschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [60]

De Huishoudschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [61]

De Huishoudschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [62]

De Huishoudschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [63]

De Huishoudschool in Schijndel

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [64]

Mariaschool Pastoor van Erpstraat 4

Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [65]
Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [66]
Lees verder ►

Uit het kloosterarchief van onze zusters [67]
Lees verder ►