Uit het kloosterarchief van onze zusters [66]

1435.jpg

Zuster Teresa Rutten een groot talent
 

1436.jpg

 

1437.jpg

Het Sleutjesspook naar het verhaal van prior Ignatius Welvaarts en het gedenkboek van de congregatie.
 

Uitgegeven boeken
Niet alles wat door kloostergemeenschappen is gedaan kwam in de openbaarheid. Je kunt op verschillende manieren dienstbaar zijn aan de samenleving en zo hebben veel religieuzen van allerlei orden en congregaties hun sporen verdiend door het schrijven van boeken, samenstellen van thematische scripties en brochures en het ontwerpen en uitwerken van onderwijsmethoden. Bijna alle onderwijsmethodieken die in de 20e eeuw zijn verschenen zijn afkomstig van leden van onderwijscongregaties zoals bv. om er slechts enkele te nomen ……van de Fraters van Tilburg de rekenmethode ‘Geef Acht’, de taalmethode ‘Groeiende Taal’, de leesmethode ‘Echt Lezen’ en later ‘Veilig leren lezen’, van de Broeders van Maastricht ‘Boeiend Rekenen’ en zo zijn er tientallen verschenen.
Wat de Schijndelse congregatie betreft is hun bijdrage in dit opzicht ook niet onbelangrijk geweest.
 

1442.jpg

 

Ook voor de kleuters had ze het een en ander in petto
 

Het meest in het oog springend zijn de talloze jeugdboeken, toneelstukken als ‘Sjannie’s verjaardag’ met negen meisjesrollen en ‘De zalige maagd van Orleans’, liederenbundels als ‘Laus Deo I en II’, versjes en gedichten van zr. Teresa Rutten, een geboren schrijfster, die als hoofd op diverse scholen, haar talenten ten volle heeft benut. Zo herschreef ze in 1949 de bekende Schijndelse legende ‘Sleutjesspook’ zoals die in 1890 was verteld door prior Ignatius Welvaarts, een legende die in 2008 zelfs door Lokale Omroep Schijndel is verfilmd. Bij het 90-jarig bestaan van de congregatie is van haar hand ook het bekende ‘Gedenkboek van de congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goeden Bijstand te Schijndel 1836-1926’ verschenen. Een prachtig overzichtswerk van het wel en wee van de congregatie over die periode. Daarna is zij doorgegaan om hierop nog een vervolg samen te stellen, maar die opdracht heeft ze niet meer kunnen voltooien.
 

1438.jpg

1439.jpg

1440.jpg

1441.jpg

Vier van de grote serie kinder- of jeugdboeken van de hand van zuster Teresa Rutten
 

Een andere begenadigde schrijfster die zich manifesteerde in een totaal ander genre is zr. Theresine Teurlinckx. ‘Van de Tempel naar de Bron’ is een herkenbaar en verlichtend verhaal voor iedereen voor wie het leven op Moeder Aarde één grote leerschool is, vol strijd en verdriet, maar vooral ook vol uitdaging en vreugde om te komen tot een leven vanuit de ware Zijn. ‘Bergtocht’ is een praktische handleiding voor personen en groepen om via meditatief Mandalatekenen inzicht te krijgen in zichzelf en in de wereld en gestimuleerd daardoor de spirituele bergtocht te beginnen en voort te zetten. Via de ‘mandala’, een denkbeeldige cirkel, dring je door tot de diepste kern van jezelf met al je kwaliteiten. Die symbolische cirkel vormt de ruimte waarin je je leven opbouwt, vorm en diepte geeft. Een wat filosofische stroming, zou je zeggen.
Vanuit haar activiteiten binnen verschillende culturen en haar bijzondere interesse voor de verschillende wereldgodsdiensten, is zr. Theresine gekomen tot het schrijven van ‘De zwarte steen’ waarin de eigen verantwoordelijkheid in een positieve levenshouding de vreugde en vrede in de wereld bevordert. Ten slotte nog haar vierde werk ‘Wyanna de zonnemaagd’, die wordt ingewijd in de geheimen van de zichtbare en onzichtbare schepping. Het is meer een spiegel van hoe je met jezelf en met anderen kunt omgaan in het leven. Het getuigt van een grote kennis van de Indiaanse cultuur staat in een van de recensies.
 

1431.jpg

1432.jpg

1433.jpg

1434.jpg

De titels van de spirituele boeken van zuster Theresine Teurlinckx
 

Onderwijsmethodieken
ScreenShot027.jpg
Bij de bespreking over het huishoudonderwijs is al een eerste beschouwing gegeven over haar methode voor V.G.L.O.-onderwijs die ze samen met G.J. Ten Dam heeft ontwikkeld onder de naam ‘Zelf doen’, een projectmethode en een takensysteem. Ze heeft zich daarbij laten inspireren door een Amerikaanse onderwijzeres uit een plattelandsschooltje Helen Parkhurst. Zij stond destijds aan de wieg van wat we nu kennen onder het Daltonsysteem. Daltonscholen werken met een taaksysteem op basis van verschillende niveaus, zowel voor snelle als tragere of langzame leerlingen. Met een geleerd woord noemt men dat ‘differentiatie’. Er wordt daarbij tevens een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid en eigen planning van de kinderen die op zo’n school zitten. Zuster Hugolina van Leeuwen schreef een korte handleiding voor de leerkrachten en werkboekjes voor de leerlingen. Ze kreeg landelijke bekendheid met haar plannen om op die manier meisjes tussen 12 en 15 jaar op basis van katholieke grondbeginselen levensbekwaam te maken, zoals ze dit zelf toelichtte. Je moet de denkontwikkeling van die jonge meisjes prikkelen en hun zelfwerkzaamheid sterk stimuleren. De bedoeling is dat door gebruik te maken van dit takensysteem meisjes zelfstandig leren denken, oordelen en handelen. Ze ontwikkelde kerntaken binnen de onderscheiden vakgebieden en aanvullende taken.
 
bron:
Kloosterarchief inv.nrs. 1518 tot en met 1580