Zuster Aurea de Koning* 7 november 1921   † 31 augustus 2011

Zij werd geboren te Lieshout op 7 november 1921.
Op 4 augustus 1941 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Klooster Annahof te Schijndel op 31 augustus 2011.
koning aurea de (Small).jpgGeborgen in uw naam
“Mijn ziel heeft dorst naar God;zal ik Hem ooit bereiken?”
Deze zin uit Psalm 42 ging het hele leven van zuster Aurea met haar mee. Zij kwam uit een gezin met vier kinderen. Op jonge leeftijd al hielp zij thuis, maar het liefst was zij behulpzaam bij het schoonmaken van haar parochiekerk en dan vooral het altaar en het priesterkoor. Dit was toen al een bijzondere belevenis voor haar.
Op 19 jarige leeftijd trad zij toe tot onze Congregatie. Na haar vormingsjaren mocht zij een opleiding voor kleuterleidster volgen. Zij vond het heerlijk om met kinderen om te gaan. Op verschillende plaatsen was zij in de kleuterschool werkzaam, waar zij zich bemind maakte bij de kinderen, hun ouders en collega’s. Haar vriendelijke karakter trok velen aan, ook haar medezusters. Lieshout en Geldrop lagen haar heel na aan het hart. Hier ontstond ook een hechte vriendschap met een medeleerkracht, die ook in latere jaren is blijven bestaan. Trouw in vriendschap was voor haar heel belangrijk. Na haar pensionering ging zij vanuit Geldrop in Lieshout het kosterschap van de kerk op zich nemen. Dit was een gebeuren wat haar op het lijf geschreven stond.
In 1993 kwam zij in Tongelre Eindhoven wonen, Geldrop werd opgeheven. Zij beleefde hier een fijne tijd met haar medezusters. Toen brak in 2008 een tijd van rust voor haar aan, die zij in het Moederhuis ging beleven. Vriendelijk, rustig en veel biddend ging zij haar weg binnen de gemeenschap. Ze deed veel inspiratie op in bezinning en in de intens beleefde Liturgische vieringen en in vele gesprekken. Haar steeds zwakkere gezondheid vroeg om meer zorg, die zij in Annahof beter kon ontvangen. De grotere afhankelijkheid was moeilijk voor haar, maar ondanks de ongemakken bleef zij uiterlijk gelijkmoedig en vond goed wat er met haar gebeurde. Door haar eigen keuze om geen ziekenhuisopname meer te willen, bereikte zij het einde van haar levenstijd. Mag zij nu volop leven in Gods kracht en mag haar geliefde psalm 42 nu volledig voor haar werkelijkheid zijn geworden.