Zuster Adrianetta Schellen

 


* 16 mei 1917   † 17 juli 2011

Zij werd geboren te Loon op Zand op 16 mei 1917.

Op 4 februari 1940 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Klooster Annahof te Schijndel op 17 juli 2011.
Schellen Adrianetta (Small).jpgGeborgen in uw naam

Zuster Adrianetta kon terugzien op een gelukkig en lang leven. En dat geluk straalde ze ook uit. Ook toen haar gezondheid achteruitging, ze bleef goedheid en liefde uitstralen zoals ze dat haar leven lang gedaan had.
Ze groeide op in een groot gezin. Daar kreeg ze de basis mee van een leven met en voor elkaar. En dat betekende ook dat ze vroeg leerde aan te pakken waar dat nodig was. En het opgroeien in een gelovige sfeer bracht haar op 22-jarige leeftijd tot de keuze voor religieus leven.
En zo kwam ze in 1940 naar Schijndel om er Zuster van Liefde te worden.
En die liefde heeft ze waar gemaakt in het werk dat ze te doen kreeg. Vanuit de keuken zorg dragen voor medezusters in verschillende communiteiten van de Congregatie en de kwetsbare bewoners van de Donksbergen.
Zuster Adrianetta was een warmhartige, sociale vrouw die ook jarenlang blijmoedig dienstbaar was aan de pastores Wim van Bergen en Harrie de Groof in Eersel. De vriendschap met hen bleef dan ook en daar genoot ze van.
Zo heeft ze in haar lange leven veel betekend voor de mensen om haar heen. Ze toonde ook echt interesse in mensen en dat voelde je wanneer je met haar in contact kwam.
Ze deelde liefde uit aan velen en maakte hun leven zo een beetje gelukkiger.
Toen ze in Annahof kwam wonen, had ze een zwakke gezondheid. Maar ze herstelde wonderbaarlijk snel. Haar glimlach en haar twinkeling in de ogen kwamen terug en vooral de gerichtheid op de ander. Ze bleef uitdelen van haar liefde die ze volop in zich had.
Toch besefte ze dat het einde van haar leven dichterbij kwam. In groot vertrouwen op haar Heer leefde ze toe naar het afscheid voorgoed.
We blijven de vele herinneringen aan haar koesteren en gunnen haar nu een leven in de Liefde, die God zelf is.