Zuster Petra Maria van den Hoven

Zuster Petra Maria van den Hoven

* 26 april 1926   † 2 juni 2011

Zij werd geboren 26 april 1926 in Loon op Zand.

Op 4 augustus 1952 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in het Moederhuis te Schijndel op 2 juni 2011.
hoven petra Marie van den  (Small).jpg


Geborgen in uw naam
Het leven van zuster Petra Maria werd gekenmerkt door liefdevolle aandacht voor de mindervalide medemensen in onze samenleving.
Op 26-jarige leeftijd sloot zij zich aan bij onze Congregatie. Na haar opleiding was zij goed toegerust om te werken op de kinderafdeling, wat zij met liefde deed. Maar er werd gevraagd haar bakens te verzetten en naar Duizel, de Donksbergen te gaan. Dat was geen eenvoudige vraag, maar achteraf was zij er blij mee. Het was voor haar een uitdaging om elke mens tot zijn recht te laten komen. Met heel veel liefde heeft zij vele jaren haar krachten ingezet voor deze mensen en het heeft haar veel voldoening gegeven.
Na haar pensionering ging zuster Petra Maria op vele plaatsen vrijwilligerswerk doen. Zij wilde helpen waar zij kon. Ze had een grenzeloos doorzettingsvermogen en stelde hoge eisen aan zichzelf.
In 2006 verhuisde ze van Geldrop naar het Moederhuis. Voor haar kamerraam stond een rode beuk, goed geworteld in de grond. Zij hield van die beuk. Het was voor haar een voorbeeld om met ongekende veerkracht door te gaan, ook als het leven niet zo gemakkelijk was.
Zuster Petra Maria was een open, emotionele gevoelige vrouw. Als zij een klankbord had en haar bevindingen had geuit, kon ze weer verder.
Toen zuster Petra Maria de bevestiging kreeg, dat haar ziekte fataal was, wilde ze weer thuis komen in haar zustergemeenschap om daar het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. Zij heeft ons laten zien, dat je kunt blijven geloven, ook als het leven je tegen de stroom in laat zwemmen. Dat zij nu mag rusten in Gods liefde.