Zuster Floribertha van Hal

* 8 maart 1915  † 14 januari 2011

Zij werd geboren te Geertruidenberg op 8 maart 1915.

Op 4 februari 1932 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in klooster Annahof te Schijndel op 14 januari 2011.
Hal Floribertha van  (Small).jpg


Geborgen in uw naam
In februari 1932 sloot zuster Floribertha zich aan bij onze Congregatie om haar roeping tot het religieuze leven te volgen. Met al haar talenten, krachten en idealisme wilde zij dienstbaar zijn aan armen, kleinen en hulpbehoevenden tot wie zij werd gezonden.
Na haar vormingsjaren in het religieuze leven en haar opleiding tot onderwijzeres woonde en werkte zij een paar jaar aan de lagere scholen in Gestel (Eindhoven) en Haps.
In 1946 werd zij gezonden naar Curaçao, waar zij 24 jaar zou wonen en werken. De eerste 15 jaren als schoolhoofd in Santa Rosa. Zij haalde het diploma costuumnaaien en opende een huishoudschool. Onvermoeibaar zette zij zich in voor de jeugd op school, in het jeugdwerk, muziekgroepjes en voor het kerkkoor.
Later werd zij districtsleidster in het jeugdwerk voor meisjes, gaf cursussen en bezocht andere Antilliaanse eilanden. In die tijd woonde ze een paar jaar in Montagne en Pietermaai.
In 1970 kwam zuster Floribertha terug naar Nederland. Achtereenvolgens woonde zij in Duizel (7 jaar),
Raamsdonksveer Vijfhoevenlaan (4 jaar) en Den Bosch, Nemiusstraat (19 jaar). Met muziek en zang droeg ze bij aan de leefsfeer in de communiteiten. Zelf beleefde ze haar creativiteit in het Mandala-tekenen. Prachtige mandala’s met religieuze diepgang, die medezusters van haar mochten ontvangen in Den Bosch en in het Moederhuis, waar zij van 2000 – 2010 woonde. Het laatste levensjaar woonde zuster Floribertha in Annahof. Haar vriendelijkheid en levenswil bleven, maar haar levensadem werd steeds zwakker en benauwder, tot ze op 14 januari mocht ervaren “Hij leidde mij uit in de ruimte en schonk mij de vrijheid” (Psalm 18).