Zuster Henriėtta Marie van de Weijer

* 15 maart 1926  † 29 september 2010

Zij werd geboren te Oploo op 15 maart 1926.

Op 4 februari 1951 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Huize Sint-Barbara te Schijndel op 29 september 2010.
weijer henrietta van de  (Small).jpg

   
Geborgen in uw naam
Het leven van zuster Henriëtta Marie stond in het teken van zorg en aandacht voor haar medemensen, met name voor hen die hulp nodig hadden. En dat vanuit een diep religieuze levenshouding.
Als oudste van een groot gezin bracht ze die levenshouding van huis uit mee. Ze groeide op in Oploo, waar ze na haar schooltijd jaren lang zorg droeg voor haar jongere broers en zussen. Er bleef daardoor ook een hechte band met hen. Ze was dan ook bijna 25 jaar oud toen ze haar roeping volgde en intrad in onze congregatie. Na de vormingstijd deed ze in Raamsdonksveer en in Geldrop de opleiding voor Ziekenverpleging en Kraamaantekening. Zes jaar werkte ze in het Sint-Annaziekenhuis in Geldrop.
In 1960 werd ze gevraagd zich te gaan bekwamen voor een nieuwe missie in Kashikishi, waar ze samen met enkele medezusters een Ziekenhuis zou gaan opzetten. Een grote uitdaging die ze met hart en ziel waar heeft gemaakt. Zeer veel jonge moeders hielp ze bij de bevalling. Ze was onvermoeibaar bij haar inzet in het ziekenhuis en de omliggende klinieken. Meer dan vijf en twintig jaar was ze dienstbaar aan de mensen in Zambia. Maar groot was de overgang toen het werk overgedragen werd aan Afrikaanse krachten en zuster Henriëtta Marie het leven in Nederland weer moest oppakken. Ze bleef een heimwee houden naar haar mensen in Afrika, want dat was haar thuis geworden. De eerste jaren woonde ze in Beek en Donk. Van daaruit had ze veel contact met de zusters in Sint Anthonis die ook in Zambia gewerkt hadden. En van daaruit konden de contacten met haar familie ook versterkt en onderhouden worden.
Toen dat klooster ging sluiten verhuisde ze naar Den Bosch en daarna naar Tongelre-Eindhoven. Dat waren geen gemakkelijke jaren voor haar.
Het ouder worden en geestelijk en lichamelijk meer zorg nodig hebben viel haar zwaar. Toch bleven haar stralende ogen helder, die ook humor en blijheid uitstraalden.
Vol overgave heeft zuster Henriëtta Marie haar waardevolle leven gelegd in de handen van God, haar Schepper.