Zuster Liesbeth van der Meijden


* 26 juni 1918  † 25 juli 2010

Zij werd geboren te Boxtel op 26 juni 1918.

Op 4 augustus 1936 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Huize Sint-Barbara te Schijndel op 25 juli 2010.
Meijden Liedbeth van der (Small).jpg


Geborgen in uw naam
Tijdens haar uitvaartviering klonk verschillende keren het zeer toepasselijke lied: ”Jij om mensen bewogen”. Dat is wel haar levensmotto geworden. En dat vanuit een sterke evangelische inspiratie. Jezus nam ze voortdurend als voorbeeld, wanneer ze opkwam voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Zo getuigde ze met woord en daad waar ze voor wilde staan, waar ze haar leven voor inzette.
Zuster Liesbeth groeide op in Boxtel in een groot gezin. Daar kreeg ze als vanzelf die belangrijke waarden mee voor haar latere leven. Het samen delen, samen werken, opkomen voor elkaar en elkaar helpen. En dat vanuit een diepgelovige levenshouding.
Op 18-jarige leeftijd koos Liesbeth voor een leven als religieuze. Het was in 1936, het jaar waarin de congregatie 100 jaar bestond. Na haar noviciaat heeft ze verschillende jaren, ook in de oorlogstijd in Mierlo-Hout gewerkt bij de bejaarden. Het waren de beter gesitueerden, maar zuster Liesbeth, toen nog zuster Donata geheten, had toen al oog voor de armen. In Den Bosch volgde ze, naast haar werk voor ouderen, de opleiding tot kok. En als zodanig werkte ze later in Hemelrijken-Eindhoven. Daar verdiepte ze zich ook verder in haar geloof door Godsdienst A en B te studeren. Toen ze in 1966 in Den Bosch in het bisschopshuis ging werken werd een ommekeer in haar leven steeds duidelijker. Ze wilde werken voor de armen.
Samen met zuster Antoinet verhuisde ze in 1970 naar Helmond. Daar ontplooide ze veel initiatieven ten behoeve van daklozen, van woonwagenbewoners en vele anderen die bij hen aanklopten.
Daar kwam haar talent, haar gedrevenheid tot volle ontplooiing. In het evangelie, de boodschap van Jezus, vond ze de kracht om door te gaan ondanks tegenwerking die ze ook ondervond. Ze heeft veel mogen betekenen voor mensen die niet voor zichzelf konden opkomen.
Dankbaar nemen we afscheid van haar, die na een lange levensweg nu leven mag in Gods licht, in Zijn Liefde.