Zuster Marie Johanni Franken

* 24 mei 1924  † 10 juni 2010

Zij werd geboren te Eindhoven op 24 mei 1924.

Op 4 augustus 1946 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Huize Sint-Barbara te Schijndel op 10 juni 2010.
Franken Johanni  (Small).jpg


Geborgen in uw naam
Heel langzaam heeft zuster Marie Johanni alles uit handen gegeven. Hoewel het haar zeer veel moeite kostte om haar zelfstandigheid, haar leven met veel talenten los te laten.
Als jongste van vijf kinderen groeide ze op in Eindhoven op een boerderij. Ze kon als klein kind al goed leren en zo was ze blij, dat ze op het internaat in Schijndel mocht gaan studeren. Ze werd er onderwijzeres. Haar opleiding viel deels in de oorlogstijd, waardoor het allemaal wat moeilijker was. Daarna stond ze een jaar aan school in Tongelre- Eindhoven.
Op 4 augustus 1946 wilde ze haar roeping volgen en terugkeren naar Schijndel om er in te treden.
Na haar vormingstijd en het behalen van de hoofdakte werkte ze een paar jaar in Nijmegen, Sint-Oedenrode en in Schijndel. In 1961 vertrok ze naar Delft waar ze benoemd werd als hoofd van de Sint Rosa school. Met hart en ziel zette ze zich in voor haar werk. Op de eerste plaats kwamen de kinderen, die zij op een prettige manier veel levenswijsheid wist bij te brengen. Maar ook met haar collega’s en de ouders wist ze een goede band op te bouwen. Ze was energiek in het nemen van initiatieven. Zo heeft ze drie scholen gebouwd in de loop van al die jaren. Gelukkig was haar werk ook haar hobby. Na haar pensionering bleef ze in Delft wonen, de stad waar ze zo van was gaan houden.
Met haar auto overbrugde ze toch regelmatig de afstand naar het zuiden, naar medezusters in de congregatie en naar haar familie. Geen wonder, dat ze het moeilijk vond om haar werk- en leef omgeving te gaan verlaten. De vele contacten met collega’s en oud-leerlingen gaven haar veel levensvreugde. Na het afscheid in Delft heeft ze nog een goede tijd gehad in het Moederhuis en werd ze liefdevol verzorgd in Huize Sint-Barbara.
Dat zij na dit rijke leven geborgen mag zijn in Gods liefde.