Zuster Leona der Kinderen

* 14 juni 1914  † 25 augustus 2009

Zij werd geboren te Nijmegen op 14 juni 1914.

Op 4 augustus 1935 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Huize Sint-Barbara te Schijndel op 25 augustus  2009.
Kinderen Leona der  (Small).jpg


Geborgen in uw naam
Zuster Leona kwam na haar kostschooltijd weer terug in Schijndel om zuster te worden. Als novice maakte zij het Eeuwfeest mee.
Na haar vormingsjaren was zij als onderwijzeres werkzaam in veel plaatsen: Eersel, Mierlo-Hout, Boekel, Berghem en het langst in Geldrop in de Dwarsstraat. Het schoolleven lag haar heel na aan het hart. Zij was een wijze en talentvolle vrouw, die al haar krachten volledig gebruikte voor haar taken. In haar vrije tijd trok zij graag erop uit met haar fiets en na het behalen van haar rijbewijs werd het “taxi-rijden” voor haar medezusters een geliefde bezigheid, vooral na haar pensionering toen ze in Tilburg woonde. Vaak bereikte ze haar opgegeven doel via vele omwegen, maar … ze kwam er. Moedig en vol humor trok ze er iedere keer weer op uit.
Is haar eigen levensreis zo ook niet verlopen? Vol moed ging zij haar eigen weg en hield dapper vol, ondanks haar vaak zo onrustige aard. Zij deelde haar krachten, tijd en talenten met allen, die met haar onderweg waren.
Bij het ouder worden werd haar levensweg moeilijker en zwaarder te gaan. De vele verliessituaties kon zij niet zo goed accepteren. Familieleden en medezusters, die haar dierbaar waren verdwenen uit haar leven. Het niet meer kunnen auto rijden was heel moeilijk voor haar.
Zuster Leona’s echte diepe levensgeheim kennen we niet, maar het bracht haar tot het aanvaarden van de nieuwe moeilijke levensfase, waarin zij verkeerde. Op een waardige wijze werd zij een tevreden, vriendelijke zuster, waaruit alle onrust verdwenen leek. Zij genoot van kleine dingen om haar heen. Zachtjesaan werden haar krachten minder en liep haar levensreis ten einde. Mag zij nu haar eindbestemming bereikt hebben en haar rust gevonden hebben in Gods liefde.