Zuster Philothea Faber

* 24 september 1909   † 21 februari 2009

Zij werd geboren te Den Haag op 24 september 1909.

Op 4 augustus 1944 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Huize Sint-Barbara te Schijndel op 21 februari 2009.
Faber Philothea(Small).jpg


Geborgen in uw naam
Op Aswoensdag van 2009 namen wij afscheid van zuster Philothea. De viering met zang en muziek, was als een melodie van haar leven. Bijna 100 jaar mocht zij leven en genieten van muziek.
Wie herinnert zich niet haar prachtige orgelspel in de vieringen in het Moederhuis.
De intrede van zuster Philothea in onze Congregatie was een radicale stap voor haar en heeft zeker veel aanpassing gekost. Zij kwam terecht in een voor haar totaal onbekende leefomgeving en –cultuur. Gelukkig kreeg zij veel speelruimte in onze Congregatie en heeft zij veel vriendinnen gevonden.
Van jongsaf werd zij door muziek geboeid en heeft zij haar talenten niet begraven, maar tot ontwikkeling gebracht. Van kerkelijke muziek kon zij echt genieten.
Zuster Philothea heeft bijna al haar kloosterjaren in Schijndel gewoond en velen kenden haar als de muziekzuster. Het spelen van of luisteren naar muziek tilt je op en neemt je in beslag en kan je vreugde vergroten en je droefheid verminderen.
Daarom was zuster Philothea misschien zo vitaal en energiek tot op hoge leeftijd.
Wij mogen geloven dat zij nu de vervulling van haar verlangen naar vrede en vreugde heeft gevonden bij haar Heer, die haar koos voor deze indrukwekkende levensreis.