Zuster Helena Maria ten Haaf

* 22 februari 1920   † 27 oktober 2008

Zij werd geboren te Beers op 22 februari 1920.

Op 4 augustus 1939 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Huize Ignatius te Eindhoven op 27 oktober 2008.
Haaf ten Helena Maria (Small).jpg


Geborgen in uw naam
Zuster Helena Maria, een krachtige en zorgzame vrouw, zo zullen we haar blijven herinneren! Na haar vormingstijd kwam zij in verschillende plaatsen aan school te staan. Eerst in het Lager Onderwijs en later aan de V.G.L.O. in Son.
In 1969 werd zij directrice van het bejaardenhuis “De Vloed” in Son. Tot 1985 was zij hier de leidinggevende persoon, waar ze nog veel contacten van over hield. Daarna bleef Son haar woonplaats, want dit dorp had een grote plek in haar hart. Van hieruit was ze overal inzetbaar.
Haar levensdevies was: "Houd van het leven, maar het is je gegeven voor je medemens."
Zij was een rustige evenwichtige vrouw, die niet veel over zichzelf en haar innerlijk sprak.
Haar muzikaal talent kwam haar goed van pas in de zangkoren waar ze leiding aan gaf. Heel wat liederen heeft zij aan anderen geleerd.
Leiding geven op velerlei gebied was haar grote sterke kant. Maar toen ze het roer over haar eigen leven uit handen moest geven, kostte dit haar veel moeite. Ze hield zo van het leven, vond het zo kostbaar en ze genoot er van. Wie had kunnen denken dat het wonen in de nieuwe flat in Schijndel maar van zo ‘n korte duur zou zijn?
Na 3 weken moest zij het opgeven en kwam ze heel ziek in Huize Ignatius aan.
Ze had zo haar vragen aan God over het "waarom" van dit alles, vooral de laatste week toen ze steeds afhankelijker werd.
Dit snelle einde had niemand verwacht en zij het allerminst. De Congregatie en de familie zullen haar bezielende aanwezigheid missen.
Dat zij nu thuis mag zijn bij haar God, die het wezen en het hart van ieder mens doorgrondt.