Zuster Roberta Smulders

* 17 september 1911   † 14 oktober 2008

Zij werd geboren te Rosmalen op 17 september 1911.

Op 4 augustus 1928 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Klooster Annahof te Schijndel op 14 oktober 2008.
Smulders Roberta (Small).jpg


Geborgen in uw naam
"Het is niet de eik met zijn zware takken, die de storm doorstaat, maar het tengere riet, dat meebuigt in de wind."
Zó begon de uitvaartviering van zuster Roberta. En zó zullen wij haar blijven herinneren, als een kleine, dappere vrouw, die de kunst verstond om mee te buigen met de wind van het leven. Ze was een sterke persoonlijkheid, die wist wat ze wilde en zich daar volledig voor inzette. Zodra ze haar keuze had gemaakt of wanneer er vanuit de Congregatie een beroep op haar werd gedaan, dan gaf ze zich totaal zonder enige twijfel. Ze was ook niet bang om haar mening eerlijk naar voren te brengen. Ze groeide uit tot een veelzijdige onderwijzeres, die vooral oog had voor die kinderen, die minder aanleg of kansen hadden gekregen in hun leven. Ze had plezier in haar werk en kon er van genieten.
Toen ze met pensioen ging wachtte er al een nieuwe taak voor haar namelijk de administratie van het klooster in Tilburg, wat al enige tijd haar thuis was. Vol nauwgezetheid verrichtte zij dit werk.
Hoe kon zuster Roberta zo soepel met het leven omgaan? Haar geheim was haar diepe geloof, waar ze steeds kracht uit putte om de tegenslagen in haar leven het hoofd te bieden.
Haar laatste woonplaats was Annahof "om te sterven" zoals ze altijd weer vertelde. Heel zwak en ziek kwam ze binnen, maar krabbelde weer overeind. Ruim 8 jaar heeft ze genoten van de tijd, die haar toch nog gegeven was. Ziekteperiodes en er weer bovenop komen wisselden elkaar af. Kleine attenties van huisgenoten, familie en verzorging aanvaardde zij dankbaar. Als ze maar even kon verscheen zij in haar huiskamer. De gemeenschap betekende veel voor haar.
Haar 80 jarig kloosterfeest heeft ze nog kunnen vieren met haar familie. Maar daarna namen haar krachten snel af en kwam er toch een einde aan het leven van deze sterke, kleine vrouw. "Ik weet, Uw Liefde is meer dan het leven, naar U strek ik mijn handen uit."
Psalm 63. Mag zij nu geborgen zijn in die grenzeloze Liefde.