Zuster Suus Jorritsma

* 13 mei 1927   † 7 september 2008

Zij werd geboren te Leeuwarden op 13 mei 1927.

Op 13 mei 1971 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven op 7 september 2008.
Suus Jorritsma (Small).jpg


Geborgen in uw naam
Op 12 september namen we in een indrukwekkende viering afscheid van Zuster Suus. Nog maar kort geleden bezocht ze elke zondag, samen met zuster Adie de zondagse viering in het Moederhuis. Een ernstige ziekte maakte een einde aan het leven van deze vriendelijke, zorgzame medezuster.
Geboren en opgegroeid in Friesland koos ze al vroeg voor het beroep van verpleegkundige. In Sneek deed ze haar opleiding en werkte ze enkele jaren. Voor een opleiding tot vroedvrouw kwam ze naar het zuiden. Toch koos ze later weer voor het werk van verpleegkundige in het ziekenhuis. Zo werkte ze vele jaren in Eindhoven in het St. Jozefziekenhuis en het Binnenziekenhuis. Ze wist zieken nabij te zijn en hen met de nodige zorg te omgeven. Haar devies was: “De mensen hebben aandacht en liefde nodig”. Dit heeft ze zelf zeker ook in praktijk gebracht.
Via zuster Adie die ze in het ziekenhuis leerde kennen, kwam ze op het spoor van religieus leven en met name kwam ze zo in contact met onze congregatie. Dit leven in gemeenschap sprak haar erg aan en zo sloot ze zich in 1971 aan en ging ze wonen bij zr. Adie en zr. Mien.
Toen het werk in het ziekenhuis te zwaar werd nam ze met pijn in het hart afscheid. Van toen af zorgde ze thuis met veel liefde en hartelijkheid voor haar twee medezusters. Ze was een gezellige gastvrouw en met haar positieve uitstraling gaf ze veel warmte en zo zullen velen haar blijven herinneren.
Zuster Suus was een betrokken, gelovige vrouw die met haar rustige aard leefde in grote dienstbaarheid. Betrokken op het leven in de congregatie, maar ook op ontwikkelingen in kerk en samenleving.
We wensen haar toe dat zij nu leven mag in liefde en vrede bij God.