Zuster Christella Logtens

* 10 oktober 1912   † 27 juli 2008

Zij werd geboren te Oploo op 10 oktober 1912.

Op 4 februari 1933 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Huize Sint Barbara te Schijndel op 27 juli 2008.
chrstella logtens (Small).jpg


Geborgen in uw naam
Toen we zuster Christella uitgeleide deden in haar uitvaartviering zongen we: Wie in de schaduw Gods mag wonen, zij zal niet sterven in de dood.
Terugkijkend op haar lange leven mogen we zeggen dat zij geleefd heeft vanuit dit vaste geloof.
Als oudste en enige dochter groeide ze, samen met twee broers op in Oploo. Daar kreeg ze haar diepe geloof mee en als jong meisje hielp ze thuis op de boerderij en daarnaast maakte ze zich ook verdienstelijk in de parochie.
Van jongs af aan wist ze dat ze zuster wilde worden en via de goede contacten met de zusters in Sint Anthonis groeide dit besef. Ook wist ze toen al dat ze graag de verpleging in wilde. Aanvankelijk durfde ze die wens niet uit te spreken.
Gelukkig ging haar verlangen in vervulling. In Raamsdonksveer volgde ze de opleiding en vele jaren werkte ze er op verschillende afdelingen.
Ze was plichtsgetrouw en ze werd gewaardeerd en gerespecteerd door de vele patiënten, maar ook door haar collega’s en artsen.
Enkele jaren werkte ze in de wijkverpleging in Raamsdonk dorp. Maar daarna ging ze weer terug naar haar geliefde ziekenhuis.
Na haar 60e verjaardag werd haar gevraagd het nieuwe bejaardenhuis daar te helpen opstarten. Het was een grote overgang, maar zuster Christella bleef zich dienstbaar inzetten voor haar medemens en later voor medezusters naar het voorbeeld van Vincentius. Ja, ze was een echte Zuster-van-Liefde die het ora et labora ten volle waar heeft gemaakt.
Dat zij nu leven mag in Gods eeuwige Liefde.