Zuster Martha van Kol

* 1 mei 1924   † 4 juli 2008

Zij werd geboren te Heeze op 1 mei 1924.

Op 4 februari 1947 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in het Moederhuis te Schijndel op 4 juli 2008.
martha van kol (Small).jpg


Geborgen in uw naam
Zuster Martha was een gelovige vrouw, die vol aandacht haar leven bewust leefde. Dit grote geloof heeft zij van huis uit meegekregen. Als kleuterleidster trachtte zij dit geloof door te geven aan de kleuters, door met veel zorg en aandacht haar werk te doen en door in liefde met deze kinderen om te gaan.
In 1981 kwam zij in het Moederhuis wonen en daar heeft zij 19 jaar op de administratie van de Congregatie gewerkt met dezelfde zorgvuldigheid. Zij kon niet anders, zij was zo. Zuster Martha was een bijzondere vereerster van Maria en van Engelen. Het was haar hobby. Vele mappen vol met afbeeldingen van Maria, van heel de wereld en zo ook van Engelen. Zij genoot hiervan en zag hierin het verbond tussen hemel en aarde. Engelen als boodschappers tussen God en mens. Zij was een vroom mens met een diep innerlijk leven. Deze hobby gaf haar rust en vertrouwen. Nadat zuster Martha te horen kreeg, dat zij ongeneeslijk ziek was, is zij gewoon voortgegaan in haar eigen ritme van de dag, ondanks de innerlijke en uiterlijke verandering, die het ziek zijn met zich meebracht. Tot het laatste toe bleef ze met een heldere blik de essentie in alle dingen waarnemen. Zuster Martha voelde zich gesterkt door de gemeenschap en de zusters van de gemeenschap werden gesterkt door de bron van inspiratie die zuster Martha was, om wat zich in het leven voordeed en om uiteindelijk te komen tot overgave. Haar ziekteperiode was op deze manier vruchtbaar. Elke tocht door het leven van ieder mens is bijzonder, ook die van zuster Martha. Zij bleef gewoon tot het laatste. Zo was zijzelf een Engel voor velen. Nu is zij opgenomen in de grote engelenschare en mag zij in alle rust genieten en meezingen in hun koor.