Zuster Marie Albertina Tiedink

* 28 juli 1923    † 7 mei 2008

Zij werd geboren te Terwolde op 28 juli 1923.

Op 4 augustus 1944 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Huize Sint-Barbara te Schijndel op 7 mei 2008.
tiedink albertina(Small).jpg


Geborgen in uw naam
In het boekje van haar afscheidsviering is de begintekst: “Om mens voor een mens te zijn wordt alleman geboren”. Deze tekst schijnt speciaal voor haar geschreven te zijn, want zo heeft zij geleefd. Toen zij in Schijndel kwam, was het nog oorlogstijd en was het hard werken voor de jongere zusters, maar dat had zij thuis op de boerderij wel geleerd. Na haar religieuze vormingstijd mocht zij gaan werken bij zieken en bejaarden. Met hart en ziel zette zij zich in. Hier kon zij “mens zijn voor mensen” die haar hulp en liefde hard nodig hadden. Zuster Marie Albertina was een realistische vrouw, vanzelfsprekend plichtsgetrouw en verwachtte dat ook van anderen. Vaak zei ze : “Wat hoort dat moet je doen”. In 1966 kreeg zij een nieuwe zending. Zij verhuisde naar Den Helder en ging werken in het nog nieuwe zorgcentrum “Ten Anker”. Daar was ze 19 jaar "geankerd" in het hoogseizoen van haar leven. Het waren gelukkige jaren voor haar. Dienstbaar zijn, helpen en zorgen, organiseren en regelen, mens voor mens te zijn, ging haar van nature goed af. Na haar pensionering heeft zuster Marie Albertina nog geholpen waar zij nodig was en in 1999 kwam zij naar het Moederhuis. Daar genoot ze van haar welverdiende rust. Maar ook voor haar kwam de tijd, dat zijzelf steeds meer zorg nodig had. Zorg moeten ontvangen en afhankelijk zijn was moeilijk voor haar. Ze werd er stil van; van deelneemster aan het leven, werd ze toeschouwer van het leven. Om een levenlang “mens voor mensen te zijn” is veel liefde nodig geweest. Zij was dan ook niet bang om te sterven, want aan de overkant van deze tijd op aarde, stond haar grote Liefde haar op te wachten, daar was zij zeker van. Zij is dan ook heel vredig van ons heengegaan, om door te leven in Gods liefde.