Zuster Ada Blankers

* 15 augustus 1931    † 24 augustus 2007

Zij werd geboren te Eindhoven op 15 augustus 1931. Op 4 augustus 1952 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg op 24 augustus 2007.


Geborgen in uw naam
Zuster Ada werd geboren als achtste kind in het gezin, waar later nog een broertje geboren zou worden. Zo was ze lange tijd de jongste en was altijd duidelijk aanwezig. De band met haar familie bleef zeer hecht, zeker ook de laatste jaren, waarin ze vaak afscheid moesten nemen van een dierbare uit de familiekring.
Toen zij in 1952 intrad in onze congregatie nam ze de naam aan van een van haar twee tantes die ook in onze congregatie waren, zuster Johanna Agnes. Zij was in 1951 overleden.
Zuster Ada werkte enkele jaren in het kleuteronderwijs nadat ze zich erin bekwaamd had. Doordat ze klein van gestalte was wekte ze snel vertrouwen van de kinderen, die niet zo hoog tegen haar hoefden op te kijken.
In 1964 deed zij de vakstudie voor het bijzonder onderwijs in Tilburg en toen kon zij zich in Eersel en Duizel helemaal wijden aan kinderen met een verstandelijke beperking. De liefde die zij hen gaf ontving ze spontaan van hen terug. Haar creativiteit zorgde ervoor dat zij kinderen heel individueel en op een aan het kind aangepaste wijze
verder wist te helpen. En daar genoot ze van.
Vanuit Eindhoven waar ze vanaf 1988 woonde bleef ze contact houden met de betrokkenen in De Donksbergen in Duizel. Daarnaast zette ze zich in bij onze zusters in de Hoogstraat, waar ze kleine werkzaamheden verrichtte en waar ze zich ook thuis voelde.
De laatste jaren kreeg ze meer en meer last van haar rug, waardoor ze ook nog kleiner werd. Het lopen kostte haar moeite en pijn.
Zuster Ada hield van stilte ook al praatte ze graag en veel. Tijdens de stilte van de retraite in Zundert werd zij ziek en begon zij aan haar laatste reis. We wensen haar een behouden thuiskomst bij haar Schepper.