Zuster Gemma Galgani Damgrave

* 18 november 1918   † 16 juni 2007

Zij begon haar levensreis op 18 november 1918 te Rossum-Weerselo. Op 4 februari 1942 sloot zij zich aan bij onze congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Trivium Zorgcentrum te Hengelo op 16 juni 2007.
IMAGE0036 (Small).JPG

  

Geborgen in uw naam
“Onrustig is ons hart tot het rust in U”
Zuster Gemma werd in het Twentse Rossum geboren, waar ze opgroeide in een heel godsdienstig gezin. Op 24-jarige leeftijd besloot zij om in te treden in onze Congregatie. Haar leven werd een weg van zoeken naar de juiste manier om gestalte te kunnen geven aan haar roeping, de aandacht voor de zwakke medemens. Via de weg van een administratieve taak werd ze later laborante in het ziekenhuis in Geldrop. Daar beleefde ze goede jaren. Toen in 1978 haar zus en zwager kort na elkaar overleden, heeft zuster Gemma een aantal jaren gezorgd voor het gezin met opgroeiende kinderen. Daar kon ze haar zorgende aard en haar gastvrije karakter volop vorm geven. Een aantal jaren woonde ze daarna in Borne, tot het klooster daar in 1999 opgeheven werd. Toen moest zij haar geliefde Twente verlaten om in Schijndel, in het Moederhuis verder te leven. Dat viel haar zwaar. Toch bleef ze trouw aan haar roeping om zich in te zetten voor de armsten, de melaatsen in Indonesië. Door het maken en verkopen van mooie bloemenkaarten bracht ze geld bij elkaar. Het leven in de gemeenschap gaf ze op haar eigen manier gestalte, door op haar kamer gastvrij enkele zusters uit te nodigen. Graag deelde ze met hen een kopje koffie en een bonbon.
In 2002 vierde ze in Twente haar 60-jarig kloosterfeest. Ze genoot intens van het samenzijn met haar familie, waar ze een goede band mee had. Vorig jaar vertrok zuster Gemma naar Hengelo, om daar de laatste fase van haar leven door te brengen. Na verloop van tijd werden haar krachten minder en verloor ze steeds meer de greep op haar leven.
Wij wensen haar nu toe dat ze rust en vrede gevonden heeft in Gods eeuwig Licht.