Zuster Afra van Vroenhoven

* 17 augustus 1914    † 1 mei 2007

Zij begon haar lange levensreis op 17 augustus 1914 te Eindhoven. Op 4 februari 1931 werd zij lid van onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in het Sint-Annaziekenhuis te Geldrop op 1 mei 2007.
afra (Small).JPG


Geborgen in uw naam
Het leven van Zuster Afra zouden wij kunnen samenvatten met de volgende teksten: "Hier ben ik Heer God. Uw wil te doen is mijn vreugde" en "Mijn herder is de Heer, het zal mij nooit aan iets ontbreken."
Nog maar 16 jaar oud wist Zuster Afra dat zij religieus wilde worden en trad zij in onze Congregatie.
Het "hier ben ik God" heeft als een rode draad door haar leven gelopen. Telkens opnieuw koos zij voor haar ideaal en met vreugde en voldoening werkte zij 45 jaar in de kleuterschool. Daar kon zij volgens haar mee helpen het zaad te leggen voor de toekomst van deze kinderen en zo meehelpen aan een beter maatschappij.
Zuster Afra had een groot Godsvertrouwen. "Mijn Herder is de Heer" waren niet alleen woorden voor haar, zij was er van overtuigd dat de Heer altijd met haar meeging.
Zij was standvastig en liet zich niet zo gauw van de wijs brengen. Zij was betrokken op het welzijn van anderen. Haar hart en haar deur stonden open voor iedereen.
Tot aan haar dood zette zij zich in voor anderen en gaf zij nog Nederlandse les aan buitenlanders. Wij kunnen haar een herderin noemen. Aan het eind van haar lange leven heeft God de Herder de deur voor haar geopend en vol vertrouwen zal zij gezegd hebben: "Hier ben ik Heer, Uw wil te doen is mijn vreugde."