Zruster Francinette Heuvelmans

* 18 maart 1933 † 10 december 2012


Zij werd geboren te Valkenswaard op 18 maart 1933.

Op 4 augustus 1951 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Klooster Annahof te Schijndel op 10 december  2012.


Geborgen in uw naam

Zuster Francinette werd geboren tussen de twee  wereldoorlogen in en heeft in haar jeugd de tijd van krapte en armoede aan den lijve ervaren. Zij is getekend door het hechte gezin wat groeide en de vriendschappen die levenslang zijn gebleven. Ook werd in het gelovige gezin haar grote godsvertrouwen gevormd en gevoed. Bedevaarten bleven een belangrijke plaats houden in het leven van zuster Francinette en vooral haar devotie tot Maria, haar beschermster, haar voorspraak.

Het thema van haar uitvaartviering was: Het leven gevierd. Zij heeft het leven volop gevierd, met volle overgave heeft zij zorg gedragen voor zieken en bejaarden. Zij had een zwak voor de meer kwetsbaren in de samenleving en gaf graag tijd en aandacht aan mensen met een beperking.

Toen zij de laatste jaren veel moest inleveren aan lichamelijke kracht, legde zij niet de nadruk op wat ze niet meer kon, maar op wat ze wél kon. Een engel zijn voor mensen, de zusters, haar vrienden verrassen met kleine cadeautjes, met mooie kaarten.

Haar grote kracht was haar blijmoedigheid, haar opgewektheid die zij van haar moeder had geërfd. Haar snelle humoristische woordkeuze liet haar daarbij niet in de steek, zij heeft er in klooster Annahof en op veel plaatsen veel gezelligheid en goeds mee gebracht.

In de eerste lezing in de viering sprak Jesaja over het uitzien in de natuur naar de steppe die zal bloeien. Daarvoor is opgewektheid, optimisme nodig, daar is Advent voor nodig, uitzien naar…..

Aan het einde van de viering zongen we het lied “De steppe zal bloeien”  om ons dit optimisme, dit godsvertrouwen van deze sterke vrouw te blijven herinneren. Dat zij moge rusten in vrede bij God en Moeder Maria.

 

 

 heuvelmans francinette.jpg