Zuster Edith Oomen

 

* 22 mei 1923  † 20 september 2013

 

Zij werd geboren te Teteringen op 22 mei 1923.

Op 4 augustus 1958 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in klooster Annahof te Schijndel op 20 september 2013.


Geborgen in uw naam

Zuster Edith was het oudste meisje in een gezin van 12 kinderen wat van Teteringen naar een ontwikkelingsgebied in Someren was verhuisd. De kinderen waren erg op elkaar aangewezen, buren waren er niet. In het gezin bepaalde vader alles. Een bindende factor in het gezin was de muziek: er werd veel gezongen en naar muziek geluisterd.

De droom die zij koesterde om verpleegster te worden kon zij pas op haar 30ste verwezenlijken. Toen kwam zij in aanraking met de zusters van Schijndel. Het religieuze leven trok haar, de spiritualiteit en de geborgenheid ervan. De droom van haar hart volgde zij toen zij 35 jaar was, toen trad zij in bij onze Congregatie. Na haar vormingsjaren heeft zij als verpleegster gewerkt op de kinderafdeling van de ziekenhuizen in Raamsdonksveer en Geldrop. In haar werk als verpleegster maar ook als religieuze gaf zij blijk van een grote gevoeligheid voor gezag en haar behoefte aan veiligheid, gevormd in haar kinderjaren. De ingrijpende veranderingen die in de congregatie en in de kerk plaatsvonden in de jaren 60 en 70 waren moeilijk voor haar.

In de kloostergemeenschap waar zij deel van uitmaakte nam zij een duidelijke plaats in en was er een waardevol lid van met haar opgewekte karakter. Al was ze klein van stuk, je zag haar niet over het hoofd, daar zorgde zij voor. In haar afscheidsviering die als thema had : Op weg…hebben wij haar levensweg gevierd en stil gestaan bij wat zij ons nalaat: Het is belangrijk in je leven vast te houden aan je droom en het is belangrijk je grenzen te kennen.

Zuster Edith is aangekomen bij Hem wiens naam haar boeide: Ik zal er zijn…Dat zij daar nu voor eeuwig gelukkig mag zijn.
zr. edith Oomen.jpg