Zuster Seraphine de Bijl

 

* 11 april 1929  † 14 oktober 2013

 

Zij werd geboren te Deurne op 11 april 1929.

Op 4 augustus 1950 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in het Moederhuis te Schijndel op 14 oktober 2013.


Geborgen in uw naam

Al op jeugdige leeftijd verloor zuster Seraphine haar moeder. Haar vader zorgde erg goed voor haar en ontdekte dat zij geen sterkte gezondheid had. Op 21-jarige leeftijd sloot zij zich aan bij onze Congregatie. Toen duidelijk werd dat een defect aan haar hart het probleem was van haar gezondheid, werd zij daaraan geopereerd, als eerste patiënt met een open hart-operatie. Zij doorstond die goed en elk jaar stond zij op haar verjaardag bewust stil om dankbaar te zijn voor deze toegift van leven. Zij bewaakte haar hart met groot respect en veel zorg. Ze zorgde goed voor haar fysieke hart door het te voeden met zuivere natuurproducten, maar ook voor haar mystieke hart had zij veel aandacht. Zij voedde het met trouw, oprechtheid, eerlijkheid, genegenheid, vriendschap en humor.

Op een jaar na woonde zij heel haar kloosterleven in het Moederhuis. Zij haalde akte K, leerde kostuum naaien en leerbewerken, gaf leiding op het internaat , zorgde voor de ouders van pastor van de Schoor, was acoliet, werkte op de reproductie. Zij was beschikbaar voor allerlei grote en kleine taken in de gemeenschap.

Zij was een wijze vrouw, zij gaf zich over aan het leven en ontdekte dat het leven geen verdienste maar gave is.

Dit inzicht nam toe in haar en maakte van haar een vrij mens, los van innerlijke dwang. Steeds belangrijker werden in haar leven het licht en de stilte. Intens kon zij genieten van de inval van het licht in haar eigen kamer, maar ook van het licht wat haar werd geboden in ontmoetingen en vriendschap. Licht en stilte werden voor haar andere namen voor God, die het wachten op Zijn komst mogelijk maakten.

Dat zij nu mag voortleven in Gods eeuwig Licht.
zr. Seraphine.jpg