Zuster Sylvia Jacobs

 

* 10 januari 1922   † 4 augsutus 2014

Zij werd geboren te Oerle op 10 januari 1922.
Op 4 februari 1942 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed inVerpleeghuis St. Barbara te Schijndel op 4 augustus 2014.


Geborgen in uw naam

 

Zuster Sylvia was het vierde kind in een gezin van elf van Johannes Jacobs en Petronella van de Ven.  In 1942 trad zij in bij onze Congregatie.

Na haar vormingsperiode voor het religieuze leven volgde zuster Sylvia de beroepsopleiding tot onderwijzeres. Bijna 25 jaar was zij als hoofd van de school en lerares aan de huishoudschool in St. Oedenrode werkzaam.

Met hart en ziel, actief en onvermoeibaar zette zij zich in voor kansarme kinderen, maar ook voor vluchtelingen en woonwagenbewoners. De ATD Vierde Wereld Beweging inspireerde haar. Zij was dynamisch, stond open voor veranderingen en vernieuwingen, maar niet klakkeloos. Zij bezat humor en relativeringsvermogen, was ook serieus en diep-religieus. Diepzinnige gesprekken over existentiële zaken deelde zij graag met anderen.

Aan haar actieve leven kwam abrupt een einde toen ze 80 jaar was, door een ernstig herseninfarct. Haar levensweg werd een lijdensweg doordat haar krachten, haar mobiliteit en vooral haar spreekvermogen haar ontvielen.

Vijf jaar geleden kwam zij in verpleeghuis St. Barbara en heeft daar ook blijde momenten gekend, want ze genoot erg van de tuin, van t.v. kijken en van bezoek vooral van haar zus zuster Joannetta.  Haar glimlach, haar sprekende ogen en haar zwaaiende hand zullen in onze herinnering voortleven.

De uitvaartviering voor haar had als thema: Leven voor gerechtigheid. Zuster Sylvia leefde voor gerechtigheid, dat iedereen tot zijn recht mocht komen en gelukkig zou mogen zijn. In de lezing over de zaligsprekingen noemt Jezus de manieren om gelukkig te worden. Zuster Sylvia wist dat en leefde ernaar,  haar levensstijl mag ons aanspreken. Dat zij nu in liefde geborgen mag zijn in Gods nabijheid.


 jacobs sylvia.jpg