Zuster Margriet van Kaathoven

* 30 augustus 1919  † 8 december 2014

Zij werd geboren te Sint-Oedenrode op 30 augustus 1919. Op 4 augsutus 1943 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Verpleeghuis Sint-Barbara te Schijndel op 8 december 2014.


Geborgen in uw naam

 

Met velen waren we bij elkaar om dankbaar afscheid te nemen van zuster Margriet. Het thema: ‘Groter dan ons hart’ getuigde van haar grote Godsgeloof, van waaruit zij een leven lang geput heeft. Als oudste van twaalf kinderen leerde zij thuis wat het betekent elkaar te helpen, elkaar te vertrouwen en verantwoordelijkheid te dragen. Toen zij op bijna 24-jarige leeftijd intrad in onze congregatie had ze al veel levenservaring opgedaan.

Zij heeft dan ook veel gelukkige en mooie jaren gekend in verschillende kloosters. Ze was bereid om de haar opgedragen taken met liefde en trouw te vervullen. Taken in huis, in de keuken, als gastvrouw op de pastorie. Altijd was ze behulpzaam en dienstbaar waar ze maar kon. Ze bad veel voor alle noden die haar werden toevertrouwd; voor haar  familie met wie ze een goede band onderhield, maar ook voor medezusters.

Zuster Margriet werd zo een wijze, milde medezuster die ook de nodige humor bezat. Daarmee kon ze ook haar laatste levensfase, toen haar gezondheid minder werd, nog  zinvol invullen. Ze mag nu leven bij God die licht en liefde is.


kaathoven margriet van .jpg