Zuster Anysia Jans

 

* 29 juli 1917  † 19 augustus 2016  

 

Zij werd geboren te Haps op 29 juli 1917. Op 4 augustus 1940 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Verpleeghuis Sint-Barbara te Schijndel op  19 augustus 2016.


Geborgen in uw naam

Na een lang en arbeidzaam leven is zuster Anysia in alle rust van ons heengegaan. In de afscheidsviering werd dankbaar stilgestaan bij haar leven als zuster van Liefde.

Zij groeide op in Haps, samen met een oudere broer en een jongere zus op de boerderij. In een gelovige sfeer kreeg ze er de basis mee voor haar verdere leven. Op de lagere school leerde zij de zusters van Schijndel kennen. Op 23-jarige leeftijd kwam ze naar Schijndel om ook die weg te gaan. Het was een moeilijke tijd omdat de oorlog nog maar net begonnen was.

Zuster Anysia werd naast de religieuze vorming opgeleid in handvaardigheid. Ze behaalde diverse diploma’s in dit vak. Vele jaren heeft ze kinderen en later in Chili ook vrouwen vanuit haar bekwaamheid mogen begeleiden. Ze deed haar werk met veel liefde en enthousiasme. Daarnaast was ze dienstbaar voor andere taken die haar opgedragen werden. Ze kon goed regelen en organiseren. Vooral haar jaren in Chili werden haar mooiste jaren. Haar bewogenheid om mensen kon ze er volop beleven. In San Bernardo, waar zuster Anysia na zes jaar in Llanquihue gewoond te hebben naar toe verhuisde, waren de zusters zeer geliefd. Ze zetten zich in voor vrouwengroepen en bejaarden.

Toen zij in 1984 terug kwam in Nederland was ze ernstig ziek.

Gelukkig herstelde ze voorspoedig en woonde ze vele jaren in het Moederhuis. Ze bleef actief betrokken in de gemeenschap.

Ook toen haar lichamelijke en geestelijke krachten afnamen bleef met name breien haar grote hobby.

Wij wensen haar nu toe dat zij in Gods liefde en vrede geborgen mag zijn.


jans anysia.jpg