Zuster Willibrorda Marie van der Aalst

* 17 augustus 1920  † 27 augustus 2016 

 

Zij werd geboren te Eersel op 17 augustus 1920. Op 4 augustus 1939 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Verpleeghuis Sint-Barbara te Schijndel op 27 augustus 2016.


Geborgen in uw naam

‘Voor kleine mensen is Hij bereikbaar’, zo zongen we in de afscheidsviering van zuster Willibrorda Marie. Zeer toepasselijk ook op haar leven, dat meer dan veertig jaar in dienst stond van kleine, jonge mensen. Als kleuterleidster heeft ze haar talenten van aandacht voor de kleinen, van hartelijkheid en vriendelijkheid volop kunnen benutten. Naar de kinderen toe, maar ook naar ouders en collega’s. In verschillende kloosters heeft ze gewoond tot ze in 1968 in Schijndel in het Moederhuis kwam wonen.

Zuster Willibrorda Marie groeide op in Eersel te midden van een gezin met elf kinderen. Toen ze zeven jaar oud was stierf haar vader, zodat haar moeder er alleen voor kwam te staan. Dit gebeuren heeft zij een leven lang met zich mee gedragen. En misschien was en bleef de band met haar familie daardoor zeer sterk. Ook met haar zus, zuster Martina Maria had ze een goede band. Ze miste haar de laatste jaren.

In Eersel op de lagere school leerde ze de zusters van Schijndel kennen en op jonge leeftijd kwam ze naar Schijndel om ook zuster van Liefde te worden.

Na haar pensionering zette zij zich in voor de oudere mens in Schijndel; zeer lang als bestuurslid van de KBO. Daarnaast was ze kosteres in grote kapel van het Moederhuis. Een taak die haar zeer veel voldoening gaf. Het gaf haar leven nog meer verdieping. Ook de congregatiegemeenschap was haar zeer dierbaar. Door het afnemen van haar krachten, met name haar gezichtsvermogen, werd ze aangewezen op de zorg van anderen. Ze was er dankbaar voor en ze was voorbereid op het naderende afscheid. Dat ze nu leven mag in Gods Licht.


aalst willibrorda van der .jpg