Zuster Marie Magdala Sinnige

* 18 juni 1927 † 31 januari 2018 

 

 

Zij werd geboren te Delft op 18 juni 1927. Op 4 augsutus 1945 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Verpleeghuis St.-Barbara te Schijndel op 31 januari 2018.

 

Geborgen in uw naam

Zuster Magdala groeide op in gezin met zes kinderen, zij is nu de laatste die overlijdt. Zij leerde de zusters van Schijndel kennen op de school aan de Oranjeplantage in Delft.

Toen zij 18 jaar was werd zij lid van de Congregatie. Het was een grote verandering voor haar in Brabant te gaan wonen, ze voelde zich daar vaak een vreemdelinge.

Na haar vormingsjaren studeerde ze af als onderwijzeres en heeft aan school gestaan in Borne, Mijdrecht, Geldrop en Den Bosch. Ze deed dat met veel inzet en verantwoordelijkheid en was geliefd bij ouders en kinderen.

Later  heeft ze als parochie-assistente in Vught veel liturgievieringen mee voorbereid en huisbezoeken afgelegd. Haar sterke kracht was het aandacht, nabijheid, openheid en meeleven te geven aan ieder die op haar weg kwam.

Vanuit Vught verhuisde ze naar het Ignatiusklooster in Eindhoven/Tongelre , daarna naar het Moederhuis in Schijndel en de laatste vijf jaren woonde ze in Klooster Annahof.  Haar laatste levensfase was niet gemakkelijk, maar ze bleef de opgewekte, dankbare vrouw die ze was, ook toen ze werd opgenomen in Verpleeghuis St. Barbara.

Haar uitvaartviering had als thema: Liefde en trouw.

Zuster Magdala had haar leven samengevat met de woorden: “God is goed voor mij geweest, nu kom ik.  De deur staat open, ik ben niet bang”.

Trouw  was zij 70 jaar en beleefde dit intens zoals geschreven staat in  psalm 40 die gezongen werd in de viering: “Hier ben ik God, Uw wil te doen is mijn vreugde”.

Zuster Magdala vertrouwde op nieuw leven, ze had haar huis gebouwd op een vaste rots, zoals het Evangelie zegt in

Mt. 7, 24 – 29.  Dat heeft richting gegeven aan haar leven. Wij gunnen haar nu rust en vrede en vooral geborgenheid in Gods liefde en trouw.

sinnige magdala.jpg