Zuster Gerardina Maas

 

* 7 februari 1921 † 14 februari 2018 

 

 

Zij werd geboren te Eersel op 7 februari 1921. Op 4 augsutus 1940 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Klooster Annahof te Schijndel op 14 februari 2018.

 

Geborgen in uw naam

Zuster Gerardina groeide op in een gezin met acht kinderen, waarvan zij de oudste was. Al op zeer jonge leeftijd had zij een droom: religieus worden, maar haar ouders hielden haar toen tegen. Toen zij 19 jaar was werd zij lid van onze Congregatie.

Zij overleed plotseling op Aswoensdag, nog getekend door het askruisje.

Terugkijkend op haar religieus leven was zuster Gerardina ervan overtuigd dat het Gods bedoeling was met haar leven.  Zij schreef veel meditatieve teksten. Tussen dat eerste moment en nu schrijft zij dat er duidelijke ontwikkelingen geweest zijn in haar leven. Zij beleefde nu een periode van vrijheid  waarin de traditie een bepaalde rijkdom had opgebouwd aan meditatie, gebed en gemeenschapsleven. Zij koos daar duidelijk voor en was geboeid door Hem, overtuigd dat het leven wat ze nu leefde goed was.

In haar arbeidzame leven in de Congregatie heeft zij 24 jaar in veel scholen lesgegeven in handenarbeid en handwerken. Daarna was zij enkele jaren op het internaat en ook socia bij novicen en postulanten.

In 1969 werd zij gevraagd de leiding van Huize St. Barbara op zich te nemen. Zij vroeg drie maanden om het te proberen en dat werden 28 jaren. Met groot plichtsbesef en invoelend verantwoordelijk vermogen was zij er voor de zusters.

Na haar arbeidzame leven kwam zij wonen in het Moederhuis en later in klooster Annahof. Bewust, bezinnend en gestructureerd levend heeft zij genoten van deze tijd.

Haar afscheidsviering had als thema Op U stel ik heel mijn vertrouwen. De Evangelielezing Mt. 25, 1 -13  over de wijze en dwaze meisjes die er met hun olielampen op uittrokken, was op haar leven van toepassing. De gelijkenis heeft met het eigen leven in verantwoordelijkheid te doen. Je laten vormen door het leven, wijs ben je als je aandachtig en waakzaam je weg gaat. Zuster Gerardina leefde zo en ging haar God liefdevol tegemoet. Ze heeft Hem nu haar leven teruggegeven, ze viel in Gods hand.

maas gerardina (2).jpg