Zuster Alphonsa Bruijsten

 

* 5 mei 1926 † 7 maart 2018 

 

 

Zij werd geboren te Nederasselt op 5 mei 1926. Op 4 februari 1947 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed in Klooster Annahof te Schijndel op 7 maart 2018.

 

Geborgen in uw naam

Zuster Alphonsa was het derde kind in een gezin van vier kinderen. Zij heeft haar jeugd als heel fijn ervaren. Ze wist al op heel jonge leeftijd dat ze naar het klooster wilde, maar haar vader heeft dat  een paar jaar tegen gehouden.

In 1947 werd zij lid van onze Congregatie en na haar vormingsjaren begon haar werk als bejaardenverzorgster. Dat deed ze met hart en ziel op verschillende plaatsen o.a. in Tilburg, Den Helder en in Rosmalen. De bejaarden waren aan haar gehecht en zij genoot ervan om voor hen te kunnen zorgen. Ruim 25 jaar woonde en werkte ze in Rosmalen, ook als vrijwilliger.

Zuster Alphonsa was heel zorgzaam, maar ook doortastend en doelgericht. Ze bezat de gave om niet teveel achterom te kijken, maar vooral haar blik op de toekomst te richten. Ze was ook erg aan haar zelfstandigheid gehecht.

Toen in de latere jaren van haar leven haar lichamelijke gezondheid steeds zwakker werd, bleef het voor haar toch belangrijk zelf de regie over haar leven te voeren en zoveel mogelijk zelf te doen.

De laatste jaren woonde ze in Klooster Annahof. Ze vond de gemeenschap heel belangrijk, maar ging toch ook graag haar eigen gang. De noodzaak om permanent zuurstof te gebruiken hield haar niet tegen om zoveel mogelijk te ondernemen in haar tuintje en met gasten.

Haar uitvaartviering had als thema: De toekomst tegemoet.  Ze was sterk bezig met de toekomst en zag uit naar haar verhuizing naar het St.-Jozefklooster. Maar de mens wikt en God beschikt.

Plotseling werd zij opgeroepen door de Eeuwige en  zij ging mee. De Evangelielezing was uit Joh. 4, 43 -54, waarin te lezen was dat geloven meer is dan spectaculaire dingen zien, niet alleen maar geloven als er wonderen te zien zijn. Maar vasthoudend vertrouwen op het woord van Jezus. Zo was zuster Alphonsa vasthoudend in haar geloof  en onvoorwaardelijk trouw aan mensen en kon zij in de mensen God ontmoeten.

Zij mag nu leven in de adem van God, voor altijd.

 

bruijsten alphonsa.jpg