Zuster Antonia van de Wiel

 

 * 27 januari 1920 † 9 augustus 2018 

 

Zij werd geboren te Eindhoven - Tongelre op 27 januari 1920. Op 4 februari 1944 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed  in Verpleeghuis St.-Barbara te Schijndel op 9 augustus 2018.

 

 

Dankbaar voor dit voltooide leven van zuster Antonia willen we haar leven, haar zijn in ons midden gedenken. Zij was een diepgelovige, talentvolle en toegewijde vrouw.

In het gezin, waarin Lies opgroeide met twee zussen en drie broers kreeg ze deze belangrijke basis van gelovig vertrouwen op God mee. Zo kon ze blijmoedig door het leven gaan, erop vertrouwend dat haar leven altijd in Gods hand was. Haar broer Toon was in opleiding om Witte Pater te worden, toen Lies overwoog om in te treden in onze Congregatie. Ze wachtte tot haar broer gewijd werd. Met haar gouden handen naaide ze alle benodigde kleren voor hem om mee te nemen naar Afrika. Jammer genoeg kwam het schip met de kostbare lading nooit aan. Een grote teleurstelling voor haar en voor haar broer.

Na haar intrede en religieuze vorming volgde ze in Den Bosch de opleiding tot lerares in de naaldvakken. Na enkele jaren in Schijndel les gegeven te hebben vertrok zuster Antonia in 1957 naar Borne. Aan de huishoudschool Sancta Maria gaf ze tot aan haar pensionering les. Vele jonge meisjes leerde ze naaien. Dit deed ze met zeer veel bekwaamheid en accuratesse. Ze stond erom bekend dat ze heel precies was in het maken van kleding. Dit kwam ook in de Congregatie goed van pas toen de zusters overgingen naar burgerkleding. Op haar advies kon je bouwen.

Na haar pensionering werd ze de rechterhand van pastoor Bosch. In de grote parochie van Borne heeft ze zich vele jaren ingezet in kerk en gemeenschap. Catechese aan kinderen, opleiding van de misdienaars, ziekenbezoek, zuster Antonia wist haar talenten op velerlei gebied in te zetten. Velen zullen haar blijven herinneren als een blijmoedige, dienstbare religieuze. Toen het klooster in Borne gesloten werd kwam ze naar Eindhoven-Tongelre, dicht bij haar familie. Toen ook dat klooster gesloten werd, was het Moederhuis enkele jaren haar thuis. Langzaam namen haar krachten af en was ze dankbaar voor de zorg die ze ontving in klooster Annahof en in de Vijverhof. We gunnen haar, na dit leven van trouwe inzet, vrede en vreugde bij God die liefde is.

 

wiel antonia van de.jpg