Zuster Marie Pauline van der Ven

 

 * 13 maart 1922 † 29 augustus 2018  

 

Zij werd geboren te Oploo op 13 maart 1923. Op 4 februari 1951 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed  in het St.-Jozefklooster te Schijndel op 29 augustus 2018.

 

 

We zongen in haar afscheidsviering: ‘Voor kleine mensen is Hij bereikbaar. Hij geeft hoop aan rechtelozen.’ Wanneer we zeggen dat wij mensen de handen van God mogen zijn, dan heeft zuster Marie Pauline dit in haar leven zeker waargemaakt. Zij was in heel haar leven krachtig in aandacht voor de minstbedeelden in onze samenleving. Daarin beleefde ze haar roeping als zuster van Liefde ten volle, in het voetspoor ook van Vincentius.

Die roeping begon al in haar jeugd. Als oudste dochter groeide ze op, samen met drie zussen. Ook al kon ze erg goed leren, met 12 jaar deed haar vader al een beroep op haar omdat ze nodig was op de boerderij. En daarnaast was ze ook voor haar moeder een grote steun, zeker ook voor haar gehandicapte zus Agnes. Gelukkig kon ze zich in haar vrije tijd  verder ontwikkelen door cursussen te volgen. Heel jong al voelde ze zich geroepen tot het religieuze leven, maar ze bleef thuis werken tot ze bijna 29 jaar was. Toen kwam ze naar Schijndel. Na haar vormingstijd kwam ze een aantal jaren in de grote keuken van het Moederhuis. Een werk dat ze niet van harte deed. Na een paar jaar werken in Den Helder kwam ze in Beek en Donk, waar ze leidster werd en tevens directrice van het bejaardentehuis. Daarvoor volgde ze de nodige cursussen.

In 1969 ging ze naar Vaartbroek in Eindhoven. Daar heeft ze haar roeping ten volle kunnen beleven. Ze werd er coördinator van 144 zorgwoningen en dienstencentrum. Daarnaast studeerde ze voor maatschappelijk werk. Een intensieve tijd werd het, maar zuster Marie Pauline heeft daar vele gelukkige jaren beleefd. Ze had er oog voor de zwakken en ouderen in de samenleving. Van harte was ze er voor de mensen die een beroep op haar deden. Velen zullen haar blijven herinneren als de vrouw die midden in de samenleving stond en op kwam voor de rechten van ieder mens.

Des te moeilijker werd het toen ze dit los moest laten en ze de laatste jaren zelf afhankelijk werd van zorg. Ze bleef betrokken op alle ontwikkelingen in kerk en maatschappij. We gunnen haar nu een leven in het licht en de liefde van de Eeuwige, waarnaar ze uitzag.

 

ven pauline van der.jpg