Zuster Henrica Maria Hendriks

* 27 februari 1919 † 5 december 2018 

 

Zij werd geboren te Escharen op 27 februari 1919. Op 4 februari 1944 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed  in Verpleeghuis St.-Barbara te Schijndel op 5 december 2018 .

 

 

Zuster Henrica Maria was het derde kind in een gezin van vier kinderen. Ze was handig en creatief en na haar lagere schooltijd bleef ze thuis om in het gezin te helpen. Op 4 februari 1944 sloot zij zich aan bij onze Congregatie.

Na haar vormingsjaren ging zij naar de communiteit van het Sint Annaklooster in Geldrop en volgde er de opleiding voor verpleegkundige. In Sint Annaparochie was ze werkzaam als kraamverpleegkundige.

We herinneren ons zuster Henrica Maria als een vriendelijke, goede, toegewijde verpleegster die patiënten op hun gemak stelde en later met haar medezusters een plezierige vorm van samenleven had.

Het thema van haar uitvaartdienst was: Zorg kent geen grenzen. Ze was opgeleid in Geldrop, werkte in Friesland, op Sumatra. Ze maakte geen onderscheid tussen degenen die aan haar zorgen waren toevertrouwd: arm of rijk, belangrijk of onaanzienlijk, christen of moslim, iedereen was haar even lief.

Zuster  Henrica Maria heeft zich laten zenden zoals Jezus zijn leerlingen zond met één enkele opdracht: het aankondigen van de komst van Gods Rijk, de sfeer waar God en mensen bij elkaar willen horen, waar mensen tot hun recht komen. Daar heeft zij zich voor ingezet op de plaatsen waar ze aanwezig was, vooral op Sumatra-Indonesia, waar haar foto nog in de polikliniek hangt.

Zij had ook een grote verering voor Maria, werd begraven op de feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Met een open en ontvangende houding heeft zuster Henrica zich steeds opgesteld, eenzelfde houding die we bij Maria kunnen waarnemen, altijd gehoor geven aan Gods roepstem.

In 1983 kwam zij voorgoed naar Nederland en maakte zich dienstbaar door te pedicuren en als chauffeuse in het St.-Jozefklooster. In februari 2013 verhuist zij naar Annahof en 18 maanden later naar Sint Barbara. Langzaam namen haar krachten af en zo heeft zij geleidelijk aan het leven losgelaten. Zij mag zich nu geborgen weten in Gods Liefde.

 

 

Hendriks Henrica (2).jpg