Zuster Marie Pancratia van Beers

 

 

* 1 december 1927 † 30 januari 2019 

 

Zij werd geboren te Hoogeloon op 1 december 1927. Op  4 augustus 1950 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed  in het St.-Jozefklooster te Schijndel op 30 januari 2019.

 

 

Zuster Marie Pancratia groeide samen met haar tweelingzus op in een harmonisch boerengezin met 7 kinderen.  Zij kende de congregatie door de zusters Aldegonda en Amata Beijsens en op 23-jarige leeftijd  werd zij lid van de congregatie.

Zij was een echte Brabantse vrouw: gelovig, gastvrij en goed-moedig. De langste tijd van haar kloosterleven woonde zij in

‘s-Hertogenbosch van 1963 – 2014. Jarenlang heeft zij haar religieuze zending beleefd door vanuit de keuken vakbekwaam en met grote toewijding zorg te dragen voor haar medezusters. Zij stond open voor welke hulpvraag dan ook, voor de verzorging van haar zieke moeder, voor   hulp in gezinnen.  In de jaren dat er nog geen voedselbanken waren, kookte zij voor arme mensen in Den Bosch. Dat deed ze van harte en vrijwilligers hielpen haar bij de bezorging. Ze ontwikkelde zich tot een super-kok, die graag deelde met velen en velen hebben gebruik gemaakt van haar goedheid.

Toen de tijd aanbrak dat zij haar taak in de keuken moest loslaten, was dat niet gemakkelijk. Nadat de deuren van haar geliefde klooster van de Zoete Moeder gesloten werden heeft zij samen met zuster Arnoldi goede jaren beleefd op het Koopmansplein en later in de Mieke de Brefstraat in Schijndel en in het St.-Jozefklooster. Ze was dankbaar voor de zorg die haar werd gegeven toen haar krachten afnamen en met zuster Arnoldi die haar steun en toeverlaat was, genoot zij van kleine dingen en van de tuin voor het raam van haar appartement.

In haar uitvaartviering die als titel had: God heeft de blijmoedige gever lief, lazen we een tekst uit de brochure van de congregatie: Woorden van waarde, over Eenvoud en Gastvrijheid.

We lazen uit het evangelie van Mt. 1-4, waarin Jezus zijn volgelingen aanspoort te geven in het verborgene. Beide teksten waren duidelijk van toepassing op zuster Marie Pancratia, die met een grote vanzelfsprekendheid inging op alle noden die ze zag.

Dat God op Zijn beurt nu woorden van gastvrijheid tot haar spreekt, hopen wij….     

 

 

 

Beers Pancratia van.jpg