Zuster Augusta van de Wiel

* 3 maart 1943 † 6 maart 2019 

 

Zij werd geboren te St.-Oedenrode op 3 maart 1943. Op 4 augustus 1961 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Zij overleed  in het St.-Jozefklooster te Schijndel op 6 maart 2019.

 

 

Zuster Augusta was een vrouw met veel talenten. Ze hield van het leven en bleef met verwondering en bewondering op zoek naar alle facetten en diepten ervan.

Ze werd geraakt en ontroerd door de schoonheid van muziek, literatuur, door gedichten, spiritualiteit en kunst.

Van de 57 kloosterjaren heeft zuster Augusta 53 jaren in Geldrop gewoond.

Daar beleefde ze goede en ook zware tijden op haar zoektocht naar de zingeving en bron van leven. Haar grote aandacht  voor medemensen, met name voor zieken en mensen in de eindfase van hun leven, hield haar staande en gaande. Communicatie/dialoog waren heel belangrijk voor zuster Augusta. Dat gaf haar een dieper verstaan van zichzelf en van haar gesprekspartners en bracht haar vreugde en vele vriendschappen.

De jaren van werken in het ziekenhuis, verpleeghuizen en waken bij lijdende/stervende medemensen aan huis, vroegen veel van haar levenskrachten. Regelmatig was zuster Augusta ziek en oververmoeid. 

In rust, muziek, handwerken en spirituele verdieping en contacten vond ze telkens nieuwe levenskracht.

Toen een ernstige, ongeneeslijke ziekte op haar levensweg kwam, bleef

zuster Augusta positief, vriendelijk en aandachtig voor familie, vrienden en medezusters.

De laatste vier maanden van haar leven woonde ze in het St.-Jozef-klooster te Schijndel. Allen bewonderden de positieve, krachtige manier  waarmee ze met haar ziekte omging totdat ze het leven uit handen  moest geven en terugging naar de Enige, bron van leven en liefde.

 

 

 

 

Wiel Augusta van de.jpg