Zuster Agnes Koekkoek

* 8 februari 1924 † 12 december 2019 

 

Zij werd geboren te Steenderen op 8 februari 1924. Op 4 februari 1944 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel.

Zij overleed in het St.-Jozefklooster te Schijndel op 12 december 2019.

 

 

We zullen zuster Agnes blijven herinneren als een vrouw die de vele talenten die ze had, op velerlei manieren inzette in onze samenleving. Zelf leefde ze sober en in alle eenvoud, maar ze had oog voor hen die moesten leven in de marge van onze samenleving. Na een lang en vruchtbaar leven heeft ze ons een rijke erfenis aan levenservaringen nagelaten.

Ze groeide op in een gezin met vijf broers en twee zussen. Zelf keek ze terug op een gelukkige jeugd. Ze was de eerste in het gezin die verder studeerde. Ze deed dat deels thuis en op kostschool in Schijndel.

Op 20-jarige leeftijd trad ze in om Zuster van Liefde te worden. Aan het einde van haar leven was ze zich ervan bewust dat haar Godsbeeld en haar geloof in de ruim 75 jaar sterk veranderd was. Na het behalen van een aantal diploma’s gaf ze jarenlang les aan de Kweekschool in Schijndel. Veel oud-leerlingen herinneren zich haar als een bekwame en bevlogen lerares.

In de zestiger jaren veranderde er veel in het leven van religieuzen en ook zuster Agnes sloeg haar vleugels uit om in Chili en Peru te gaan werken met en voor vrouwen. Ze droeg bij aan hun emancipatie.

Terug in Nederland verbond ze zich met de Calamagroep in Brussel, waar ze zich inzette voor sociaal werk met arbeiders.

In 1992 kwam ze in Eindhoven wonen. Samen met zuster Aloysa zette ze zich in voor veel vluchtelingen, met name voor de Koerden. Ze kwam op voor mensen in verdrukking. Ze schroomde ook niet om haar mening kenbaar te maken in krantenartikelen en in demonstraties.

Voor haar is God te vinden daar waar gerechtigheid en liefde gedaan wordt. Zij heeft dit zelf ten volle voorgeleefd. Ook in haar laatste fase van leven bleef ze zich bekommeren om het welzijn van mensen en van de schepping in zijn totaliteit. De congregatiegemeenschap was haar ook erg dierbaar. In een indrukwekkende afscheidsviering hebben we met velen haar leven waardig herdacht en haar te rusten gelegd. Dat zij nu leven mag in Gods eeuwige Liefde.

 

 Zr. Agnes Koekkoek.jpg